Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 Waterschap Limburg


dijkwachten_04225 (Breedbeeld)

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft op 12 juli het Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 vastgesteld. Het Beheerplan Waterkeringen geeft nadere invulling aan de uitgangspunten uit het Waterbeheerplan 2016-2021 voor het onderdeel waterkeringen en vormt het beleidskader voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen en bij de uitvoering van dijkversterkingsprojecten.

Het beheerplan geeft heldere kaders voor belangrijke thema’s in de dijkversterkingsprojecten, zoals beplanting op of bij de dijk, de toepassing van functiecom­binatie en de toepassing van demontabele wanden.

Informatie

Voor nadere informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met het team vergunningen en plantoetsing, via telefoonnummer 088 – 88 90 100.