Dijkversterking Buggenum


Waterschap Limburg werkt aan het versterken van een deel van de dijk bij Buggenum. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

Wat gaan we doen?

De dijk bij Buggenum bestaat uit een groene kering. De kering ligt in een laag gebied (uiterwaard) en beschermt de historische kern van het dorp. Het huidige dijktraject loopt langs het koelwaterkanaal dat vroeger gebruikt werd door de elektriciteitscentrales en sluit aan op de spoordijk. Er is daarmee een sterke samenhang met de het project gebiedsontwikkeling Koelwaterkanaal Buggenum, waarin wordt samengewerkt met de andere overheden.

De komende jaren gaan we samen met belanghebbenden, zoals de gemeente Leudal, bewoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties, op zoek naar een oplossing voor het aanpassen van de dijk.

Naar verwachting kunnen we eind 2018 een keuze maken voor een voorkeursvariant. Deze moet passen in de omgeving, zo min mogelijk hinder veroorzaken voor de bewoners in de buurt en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten worden aangelegd.

Planning

2016-2018   verkenningsfase

2019              planuitwerkingsfase

Vanaf 2019   realisatiefase

Meer informatie

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.

Of volg ons via Twitter of Facebook. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mandy van der Waa via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.