Omgevingswerkgroep 11-4-2017


Op 11 april vond de eerste omgevingswerkgroep van dijkversterking Buggenum plaats.

Waterschap Limburg werkt op 3 manieren samen met de omgeving: in omgevingswerkgroepen, ontwerpateliers en informatiebijeenkomsten. In de eerste ronde omgevingswerkgroepen, medio april, spraken ruim 150 belanghebbenden met het waterschap over de voortgang van het programma, redenen waarom de huidige dijken niet aan de veiligheidseisen voldoen, het dijktraject in hun buurt en de wettelijke norm. Op 11 april vond de eerste omgevingswerkgroep van dijkversterking Buggenum plaats. In de downloads vindt u het verslag en de presentatie.

Bij de veelgestelde vragen vindt u een beschrijving van wat een omgevingswerkgroep is.