Peilbuizen Buggenum


Bij een goed dijkontwerp hoort ook het rekening houden met de effecten van een versterkte dijk op de grondwaterstromingen en -standen. Dit is nodig voor de stabiliteit van de dijk en ook voor het voorkómen of beperken van wateroverlast.

Daarvoor is het noodzakelijk om de grondwaterstromingen en -standen gedurende een aantal jaren te meten om daarmee de huidige situatie goed in beeld te krijgen.

Vanaf december 2016 worden in opdracht van het waterschap op ruim honderd plekken langs de Maas peilbuizen geplaatst. In de download (rechterkolom) kunt u de locaties van het betreffende dijktraject zien. Soms zijn er recentelijk al peilbuizen geplaatst. Deze zijn dan rood gekleurd. De nieuw te plaatsen peilbuizen zijn groen.