Dijkversterking Steyl - Maashoek


Steyl_dijk6_klein_GerPeeters

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

De opgave

Het kloosterdorp Steyl is als beschermd dorpsgezicht aangewezen. De dijk bij Maashoek, gelegen aan de zuidkant van Steyl, is een kleine maar belangrijke schakel in het dijktraject Venlo en vormt op dit moment een zwakke plek in dit traject. De dijk bestaat uit een groene dijk afgewisseld met een keermuur. Op een groot deel van de keermuur wordt bij hoogwater een demontabele wand gezet van 1.75 meter hoog.

Op dit moment is de dijk niet hoog en sterk genoeg meer om Steyl ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. Zo brak de dijk in 2003 al eens door. De groene dijk en keermuur moeten aanzienlijk verhoogd worden om Steyl ook de komende 50 jaar veilig te houden voor hoogwater.

Unieke oplossing: zelfsluitende kering

Samen met de gemeente Venlo ging Waterschap Limburg in gesprek met de bewoners en bedrijven ‘op’ Steyl. Er werd een omgevingswerkgroep opgericht om samen de opgave, de kansen en de knelpunten te verkennen. Met alle kennis uit het gebied op tafel kon het waterschap zorgvuldige keuzes maken. Vanwege het bijzondere beschermde karakter van het dorp én het feit dat het plein een publieke plek is, kon het waterschap kijken naar een unieke oplossing: een zelfsluitende kering. Dat is een kering die zonder enig menselijk ingrijpen ‘uit zichzelf’ omhoog komt bij hoogwater. De zelfsluitende kering ontneemt het bijzondere uitzicht vanaf én naar het openbare plein straks alleen op het moment dat het ook echt nodig is: bij hoogwater.

Het proces

Op 8 januari 2019 heeft het waterschap het zogenoemde voorkeursalternatief vastgesteld waarin de zelfsluitende kering is opgenomen. Volgende stap is de uitwerking van het voorkeursalternatief en de beschrijving van het totale dijktraject. Dit alles wordt uitgewerkt in een Ontwerp Projectplan Waterwet. Tegelijkertijd vindt via een aanbesteding een selectie plaats van drie aannemers met de beste oplossingen voor een zelfsluitende kering. Er is aandacht voor hoe we de dijk in het landschap passen (ruimtelijke kwaliteit), waarbij we rekening houden met plein, parkeergelegenheid en uitzicht. Door het inzetten van een architect en de welstandscommissie van de gemeente wordt de ruimtelijke kwaliteit geborgd.

Wilt u meer weten? Lees meer over het project in Steyl - Maashoek.

Tijdlijn dijkversterking Steyl-Maashoek

Veel gestelde vragen over dijkversterking Steyl - Maashoek

  • Waarom wordt de dijk bij Steyl - Maashoek versterkt?

  • Hoe lang kan de zelfsluitende kering straks mee?

  • Wanneer beginnen de werkzaamheden?

De antwoorden op deze en meer vragen vindt u op de pagina veel gestelde vragen.

Wilt u uitleg bij begrippen op deze pagina? Bekijk dan de begrippenlijst.

Meer informatie

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Luuk Claessens via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Luuk Claessens

Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage

De ter inzage periode loopt van 15 oktober t/m 25 november 2021. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen op de stukken. Op 4 november 2021 stelt u uw vragen tijdens een inloopbijeenkomst.

Criteria zelfsluitende kering

Visualisatie criteria zelfsluitende kering

Het ontwerp van de zelfsluitende kering moet aan strenge voorwaarden voldoen. In video's geven experts meer uitleg over de vier criteria.

Verhaal achter de Dijk

Lea Monod de Froideville, Ton Paulus en broeder Roland Scheid zijn elk op hun eigen manier betrokken bij Steyl en vertellen wat de dijkplannen voor hen betekenen.

Spreekuren Steyl - Maashoek

Heeft u een vraag over dijkversterking Steyl - Maashoek? Omgevingsmanager Luuk Claessens beantwoordt uw vraag graag in een een-op-een gesprek.

Uw mening telt

Wij zijn benieuwd naar uw persoonlijke mening over hoe wij de voorbereidingen van het dijkproject Steyl - Maashoek aanpakken en u hierover informeren. Het invullen van de vragenlijst kost u per keer een paar minuten.

Kijk achter de Dijk

In deze video neemt omgevingsmanager Luuk Claessens u mee achter de schermen bij dijkversterking Steyl - Maashoek.

Downloads en documenten

Onderzoek

Schermafbeelding 2019-06-13 om 12.47.35

Om informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.