Dijkversterking Steyl - Maashoek - veelgestelde vragen


Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Luuk Claessens via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

 • Waarom wordt de dijk bij Steyl - Maashoek versterkt?

De dijk bij Maashoek, gelegen aan de zuidkant van Steyl, is een kleine maar belangrijke schakel in het dijktraject Venlo en vormt op dit moment een zwakke plek in dit traject. De dijk is niet hoog en sterk genoeg.

 • Hoe sluit het traject in Steyl aan op dijkversterking in buurtdorpen en gemeenten?

Op veel verschillende plekken in Limburg wordt zo’n 70 kilometer dijk versterkt of verlegd. Samen met omwonenden, ondernemers, overheden en andere belanghebbenden bekijkt het waterschap per dijktraject de mogelijkheden. Uiteindelijk worden er keuzes gemaakt, bijvoorbeeld het bepalen van het tracé of het type dijk. Bij die keuzes spelen verschillende aspecten een rol. Deze aspecten zijn opgenomen in het afwegingskader. Het waterschap kijkt naar al deze verschillende aspecten, zowel per project als voor het totale programma.

Voor elk dijktraject worden andere afwegingen gemaakt, dit gebeurt met het afwegingskader. 95% van de dijken in Limburg zijn groene dijken, 5% zijn harde keringen. Soms komt de kering niet op een publieke plek maar bij huizen, in dat geval is een zelfsluitende kering geen optie, maar een kering met glas. Het waterschap kiest er voor om niet een heel dijktraject in 1 keer te vervangen of te verhogen; de delen die nog goed zijn worden pas aangepast als dat nodig is. Daardoor kan het zo zijn dat een deel van het dijktracé een lagere hoogte heeft dan bijvoorbeeld het gedeelte in Steyl-Maashoek.

Uiterlijk in 2035-2050 moeten alle keringen zijn aangepast.

 • Wat voor dijk komt er in Steyl - Maashoek?

Samen met de gemeente Venlo ging Waterschap Limburg in gesprek met de bewoners en bedrijven ‘op’ Steyl. Er werd een omgevingswerkgroep opgericht om samen de opgave, de kansen en de knelpunten te verkennen. Met alle kennis uit het gebied op tafel kon het waterschap zorgvuldige keuzes maken. Er kwam een unieke oplossing: een zelfsluitende kering. Dat is een kering die zonder enig menselijk ingrijpen ‘uit zichzelf’ omhoog komt bij hoogwater. De zelfsluitende kering ontneemt het bijzondere uitzicht vanaf én naar het openbare plein straks alleen op het moment dat het ook echt nodig is: bij hoogwater.

Deze innovatie is mogelijk, omdat:

 1. het kloosterdorp Steyl is aangewezen als beschermd dorpsgezicht;
 2. het plein een publieke plek is;
 3. en Steyl onderdeel is van dijktraject Venlo met een strenge veiligheidsnorm.

Onderstaande animatie laat het het ontwerp van de zelfsluitende kering zien en hoe die werkt.

 • Welk deel van Steyl is precies het beschermd dorpsgezicht?

Kloosterdorp Steyl is voor een groot deel Rijksbeschermd dorpsgezicht. De precieze begrenzing van het beschermde dorpsgezicht in Steyl is online te vinden.

 • Is er wel genoeg ervaring met zo’n zelfsluitende kering? Hoe kunnen jullie garantie bieden dat er een goed systeem komt, als het nog nieuw is?

Er is al veel ervaring met verschillende technieken, en er zijn ook al twee zelfsluitende keringen in gebruik in Nederland: een korte in Neer (3 m lang en 1,5 m hoog) en een langere in Spakenburg (360 m lang en 80 cm hoog). Die voor Steyl wordt wel bijzonder, want die wordt veel hoger (circa 160 m lang en circa 3 m hoog). Er zitten daarom ook stappen in het proces om de kering goed te testen. De aannemer moet aantonen dat het systeem voldoet, en daar zijn methodieken voor. Net als bijvoorbeeld voor een nieuw vliegtuig dat is gebouwd en dat voor de eerste keer de lucht in gaat.

Er is specifiek voor Steyl-Maashoek een proefopstelling gemaakt, waarmee de werking van de kering getest is. Hieruit blijkt dat het systeem voldoet aan de wettelijk zware betrouwbaarheidseisen voor goede sluiting.

 • Hoe werkt het systeem van de zelfsluitende kering die in Steyl komt?

Het ontwerp van Dijkzone Alliantie is een scharnierend vlottersysteem. De zelfsluitende kering bevindt zich over de gehele lengte van het Maasbalkon, en in de tussenliggende ruimtes van de poorten. Bij hoogwater stroomt het water via de instroomopeningen onder het dek naar binnen. Dit activeert het systeem waardoor het dek omhoog komt. Rubberen profielen zorgen voor een waterdichte afsluiting aan de onderkant en de poorten naar de Maashoek. Als het waterniveau daalt, stroomt het water via de uitstroomopeningen ter hoogte van de poorten terug naar de Maas. Het dek zakt weer terug naar de niet-kerende positie.

 • Hoe lang kan de zelfsluitende kering straks mee?

Het werken aan hoogwaterveiligheid gaat altijd door. Maar de fundering van de nieuwe kering in Steyl moet als hij klaar is weer zo’n 100 jaar meekunnen. De bovenkant moet ongeveer 50 jaar meegaan.

 • Staat uw vraag er niet tussen?

Neem een kijkje tussen de algemene veelgestelde vragen.