Dijkversterking Venlo 't Bat


Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De opgave

De waterkering bij Venlo ‘t Bat bestaat uit een keermuur met daarop demontabele balken die tijdens hoogwater worden geplaatst. Om de veiligheid te vergroten wil het waterschap zo min mogelijk demontabele balken en gebruik maken van innovatieve oplossingen.

Het gaat in het project om een versterking van 406 meter van het huidige dijktraject. De stabiliteit van de historische keermuur is een belangrijk aandachtspunt, ook de ontwikkelopgaven van de gemeente.

Het proces

Het dijktraject ’t Bat is onderdeel van het dijktraject Venlo. Het beschermt het stadscentrum van Venlo. Voor de Lage Loswal en de Maaskade heeft de gemeente Venlo bestaande gebiedsontwikkelingsplannen met een deels open karakter van de kering. Dat past bij de ambitie om in het centrum maximaal contact tussen stad en rivier te behouden.

De dijkversterkingsopgave Venlo ‘t Bat en de ontwikkelopgave van de gemeente overlappen en beïnvloeden elkaar. We willen de opgaves koppelen en één ontwerp maken voor de hoogwaterveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit met het contact tussen het centrum en de Maas.

Planning

Het project is op initiatief van de gemeente Venlo bij het Rijk aangedragen om eerder aan te pakken. Hierdoor bevindt het project zich nu in de voorverkenning. In deze voorverkenning worden haalbare oplossingsrichtingen verkend en afgewogen. In de verkenningsfase worden deze varianten verder uitgewerkt.

Contact

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen? Onze omgevingsmanager Luuk Claessens staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Luuk Claessens

Laatste wijziging: 18-03-2024