Dijkversterking Blerick - Bij de Oude Gieterij


Inleiding

De primaire waterkering langs de Maas ter hoogte van Bij de Oude Gieterij was niet sterk genoeg om de mensen en bedrijven erachter te beschermen tegen overstromingen. Versterking van de dijk is nodig geweest om aan de wettelijke veiligheidseisen te voldoen.

Wat hebben we gedaan?

De dijk ‘Bij de Oude Gieterij’ is in 1993 en 1995 aangelegd als nooddijk na de overstromingen. Op dat moment dacht men dat door het verruimen van de Maas verdere maatregelen niet nodig zouden zijn. Later is duidelijk geworden dat de Maas niet voldoende verruimd kan worden. Daarom is een dijkversterking noodzakelijk. Om de dijk te versterken, is de bestaande dijk afgegraven en opnieuw opgebouwd met onder andere klei. Tegelijkertijd is de rioolleiding vervangen en zijn er nieuwe afsluiters in deze leiding aangebracht.

Planning

Nieuwe dijk gereed op oktober 2017.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Interesse in andere dijkversterkingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email. Of volg ons via Twitter of Facebook.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.