Dijkversterking Arcen


arcen_28

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

Op dit moment zijn de keringen niet hoog en sterk genoeg om Arcen ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De plannen zijn in 2022 uitgewerkt in een nota voorkeursalternatief (VKA). De publicaties kunt u raadplegen op de documentenpagina.

De opgave

Op dit moment zijn de dijken niet hoog en sterk genoeg om Arcen ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De dijken zullen dus aanzienlijk verhoogd moeten worden om Arcen ook de komende jaren veilig te houden zodat ontwikkelingen mogelijk blijven.

De hoogwaterveiligheidsopgave in Arcen kent drie onderdelen:

 1. Dijkversterking
 2. Dijkverlegging (systeemmaatregel in Arcen Noord in opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu (besluit 21 november 2019)). Hiermee wordt ruimte van de Maas behouden die op andere plekken door dijkversterkingen wordt weggenomen.
 3. Beekherstel/vispassage Lingsforterbeek bij de watermolen in Arcen Zuid

En het traject is ook opgedeeld in drie deelgebieden:

 1. Arcen Noord, rondom de Hertog Jan brouwerijen ten oosten van de Maasstraat en hotel Rooland
 2. Arcen Midden, waar bewoners direct aan de Maas wonen
 3. Arcen Zuid, plein bij de Schanstoren, bij kasteel Arcen met de kasteeltuinen en de watermolen.

De situatie in de toeristische trekpleister is bijzonder en complex. Er zijn een aantal complexe opgaven die momenteel onderzocht worden:

 • Maatwerkoplossing Hotel Rooland
 • Kering door Alt Arce
 • Geïntegreerde kering La Tour Meuse
 • Kering door tuinen Arcen Midden
 • Kering langs Rijksmonumenten Schanstoren en de Watermolen en door Natura 2000


Wilt u zien hoe de kering wordt ingepast in de omgeving? Download dan de kaarten per gebied.

Het proces

Waterschap Limburg ging al vroeg in het proces in gesprek met de bewoners en bedrijven. Samen werd gekeken naar de opgave, de kansen en de knelpunten. De bewoners van Arcen Midden hebben zelf binnen de kaders van het waterschap het tracé bepaald. Met alle kennis uit het gebied op tafel heeft het waterschap vervolgens zorgvuldige keuzes gemaakt en deze vastgelegd in het voorkeursalternatief met de milieueffectrapportage.

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft deze vastgesteld. De minister steunt de tracékeuze voor de dijkverlegging. De volgende projectstap is de uitwerking van het voorkeursalternatief en de beschrijving van het totale dijktraject. Dit alles wordt uitgewerkt in een Projectplan Waterwet en een bestemmingsplan.

Waterschap Limburg gaat bij elke stap van het ontwerpproces in gesprek met bewoners, ondernemers en belangengroepen. Bepaalde wensen kunnen wel of niet in het ontwerp meegenomen worden. Het waterschap zal deze keuzes steeds toelichtingen. Daarnaast zullen er verschillende informatiebijeenkomsten en ontwerpsessies worden gepland. Via nieuwsberichten houden we betrokkenen en geïnteresseerden ook op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Onderstaande planning is in december 2023 geactualiseerd:

De toekomstige opgave in Arcen en omgeving

Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de 185 kilometer Limburgse dijken in 2050 voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid (2017). Op dit moment werken we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL) hard aan het op orde brengen van 54 kilometer dijken. Dijkversterkingsproject Arcen is onderdeel van het HWBP WL. Maar daarna is het werk nog niet klaar.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft een langetermijnaanpak vastgesteld die richting geeft aan de forse dijkversterkingsopgave die Limburg wacht. Wat dit betekent voor gemeente Venlo, leest u in de factsheet.

Veelgestelde vragen over de dijkversterking Arcen

 • Kan ik straks nog wandelen op het pad langs de Maas?

 • Wanneer is de exacte hoogte van de dijk bekend?

 • Waarom moet de kering in Arcen worden verlegd (systeemmaatregel)?

 • Waarom wordt plan Hertogbroek niet uitgevoerd in plaats van een dijkverlegging?

 • Waarom wordt er niet op meerdere plekken adaptief gebouwd?

 • Waarom wordt er in Arcen Midden geen zelfsluitende kering aangelegd?

 • Waarom wordt de kering bij de Schanstoren op een plek aangelegd, zodat de Schanstoren buitendijks blijft?

De antwoorden op deze vragen kunt u vinden op de pagina veelgestelde vragen.

Wilt u uitleg bij begrippen op deze pagina? Bekijk dan de begrippenlijst.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1
Heeft u vragen? Onze omgevingsmanagers Abel Knipping, Bas Donkers en Rudy de Groote staan voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanagers Rudy de Groote en Abel Knipping

Laatste wijziging: 14-12-2023

Projectnieuws

Hier kunt u alle nieuwsberichten over dit project nalezen.

3D Impressie - mei 2023

Bekijk hier de 3D impressie zoals deze ook op de informatieavond van 17 mei 2023 te zien was.

Downloads en documenten

Hier staan alle belangrijke documenten en informatieposters verzameld.

Duurzaamheid door circulariteit

Een belangrijk onderwerp waarop de aannemers in de aanbesteding zijn beoordeeld is duurzaamheid. We hebben de aannemers uitgedaagd om circulariteit concreet en meetbaar op te nemen in hun aanbieding. Hiervoor is de MKI (milieuimpactindicator) en de CPI (circulaire peiler index) gebruikt.
Hoe dat werkt, is te lezen in onderstaand rapport.

Spreekuur op maandag

Vragen over ons werk in Arcen?
Kom dan naar ons spreekuur.

Wanneer: maandag (in de even weken)
Tijdstip: 15:00 – 17:00 uur
Locatie: Raadhuis Arcen, ingang via deur aan de kant van de Kerkstraat (niet de ingang van de huisarts)

Onderzoeken

WL-onderzoek

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen, doen we onderzoek in Arcen.

Uw mening telt

Wij zijn benieuwd naar uw mening over hoe wij het dijkproject Arcen aanpakken en u hierover informeren. Het invullen van de vragenlijst kost u per keer een paar minuten.

Kijk achter de Dijk

In deze video nemen omgevingsmanagers Rudy de Groote en Abel Knipping u mee achter de schermen bij de dijkversterking in Arcen.