Langstraatlossing


Langstraatlossing (Breedbeeld)

Inleiding

De Langstraatlossing is een smalle watergang die dwars door het kassengebied loopt bij Meijel in de gemeente Peel en Maas en in de gemeente Nederweert. Door klimaatverandering zijn piekbuien intenser geworden en komen deze vaker voor. Dit water kan maar beperkt worden opgevangen in het kassengebied zelf. In het verleden zijn er daarom al maatregelen getroffen om de afwatering te verbeteren, maar het watersysteem is nog steeds niet opgewasen tegen de hoge piekafvoeren. We zijn daarom gestart met het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om het watersysteem in het gebied te verbeteren.

Projectdoel

  • Het beperken van wateroverlast bij diverse gebieden rondom de Langstraatlossing

Wat gaan we doen?

  • Aanpassingen maken in de bestaande buffer, zodat deze beter zijn werk kan doen
  • Verbeteren en opschonen van de watergangen en assets benedenstrooms van de Bloemdaalseweg. Assets zijn constructies in de watergangen om het watersysteem optimaal te laten functioneren.

Planning

In 2023 hebben we de mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Op dit moment stellen we een ontwerp projectplan op. We noemen dit een Ontwerp Projectplan Waterwet. Zodra het plan af is leggen we dit ter inzage. We streven ernaar om het plan begin 2025 ter inzage te leggen. Daarnaast is er een participatieplan opgesteld. Deze is te vinden aan de rechterkant van deze pagina. Hierin staat omschreven hoe we de omgeving betrekken bij deze plannen.

Bewonersavond 21 februari 2024

Op 21 februari 2024 organiseerde het waterschap samen met gemeente Peel en Maas een bewonersavond om meer te vertellen over het project, wat er speelt en hoe we dit willen aanpakken. Een verslag van deze bewonersavond is te vinden aan de zijkant van deze projectpagina.

De werkzaamheden staan vooralsnog gepland voor 2025.

Betrokkenen bij project

  • Omwonenden
  • Gemeente Peel en Maas
  • Gemeente Nederweert

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met omgevingsmanager Marco Siecker. Dit kan telefonisch, tussen kantooruren, via +316 819 181 41 of per e-mail via m.siecker@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.