Bientje


Inleiding

Aan de Noordkant van de Noordervaart in Nederweert is de watergang Bientje te vinden. Via een duiker onder de Noordervaart watert deze beek af naar de Neerpeelbeek. Uit onderzoek van het waterschap is gebleken dat de omliggende gronden bij hevige regenval onderlopen. We willen onderhoudsmaatregelen uitvoeren, zodat we het watersysteem kunnen onderhouden en dit goed blijft functioneren.

Projectdoel

 • Het watersysteem beter laten functioneren, om de beek zo efficiënter te beheren en onderhouden
 • Verkleinen van de kans op wateroverlast op de aan- en omliggende gronden

Wat gaan we doen?

 • We herstellen het talud (schuine zijde van de beek) en brengen aan beide kanten een nieuw profiel aan met vrijgekomen grond
 • We brengen bescherming aan op de bodem en het talud van de beek
 • We verwijderen een aantal duikers en brengen een aantal duikers aan
 • We verwijderen zand en slib
 • We verdiepen de bodem van de beek
 • We hogen de bodem van de beek op
 • We verhogen het pad naast de beek

Planning

We hebben gekeken naar de gronden die geschikt zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. We gingen hierover in gesprek met de betreffende perceeleigenaren. Ook zijn we aan de slag gegaan met een ontwerp.

Ter inzagelegging ontwerpprojectplan

Vanaf 16 maart tot en met 26 april lag het ontwerpprojectplan 'Knelpunt Bientje Nederweert' ter inzage.

Ter inzagelegging definitief projectplan

Bij besluit van 23 mei 2023 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan vastgesteld. Het vastgestelde projectplan en het besluit tot wijziging van de legger lagen van 9 juni 2023 tot en met 20 juli 2023 ter inzage. In deze periode konden belanghebbenden een beroepscrhrift indienen via de website van de officiële bekendmakingen.

Start werkzaamheden

De start van de uitvoerende werkzaamheden is nog nader te bepalen.

Betrokkenen bij project

 • Gemeente Nederweert
 • Omwonenden

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Kelly Nijsten. Dit kan via het telefoonnummer +316 517 393 75 of per e-mail via k.nijsten@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.