Werkzaamheden Winnerstraatlossing / Eindhovensebaan


Inleiding

Ten noorden van Nederweert ligt de Winnerstraatlossing en de Eindhovensebaan. Oorspronkelijk zorgde de Winnerstraatlossing voor de afwatering van het landbouwgebied tussen de Zuid-Willemsvaart en de Eindhovensebaan. Ook zorgde de Winnerstraatlossing voor de afvoer van het gemengde stelsel van buurtschap Winnerstraat/Nieuwstraat. De Winnerstraatlossing begint als bermsloot in het bebouwde gebied. Benedenstrooms ligt de watergang Eindhovensebaan. Via deze watergang wordt het water verder afgevoerd naar de Platkuil.

In de loop der jaren hebben steeds meer bedrijven zich in het gebied gevestigd. Hierdoor zijn er meerdere verharde oppervlakten ontstaan, zonder waterberging op het eigen terrein. Met een hoge piekafvoer kan de Winnerstraatlossing en de riolering het water daarom moeilijk verwerken. Om wateroverlast te voorkomen doen we een aantal aanpassingen aan het watersysteem.

Projectdoelen

 • Verbreden van de Winnerstraatlossing en vergroten van duikers tot en met de buffer
 • Groot onderhoud aan de buffer en de in- en uitstroom van de buffer
 • Bereikbaarheid van het gebied verbeteren voor beheer en onderhoud
 • Herprofileren van de buffer van de Winnerstraatlossing tot en met de Eindhovensebaan
 • Herprofileren van de Eindhovensebaan
 • Aanpassen van de duikers in de Eindhovensebaan

Wat gaan we doen bij de Winnerstraatlossing?

 • Talud herstellen en aan beide zijden herprofileren met vrijgekomen grond;
 • Aanbrengen overlaatdrempel van betonverharding;
 • Aanbrengen taludbescherming;
 • Verwijderen duikers;
 • Aanbrengen duikers;
 • Aanbrengen van spindelschuiven;
 • Zand en slib verwijderen;
 • Verwijderen rietvegetatie;
 • Ophogen bestaande maaiveldverlaging;
 • Japanse Duizendknoop bestrijden;
 • Bodemsanering;
 • Het jaarrond beschikbaar maken van werkstroken aan een zijde van de watergang (zakelijk recht).

Wat gaan we doen bij de Eindhovensebaan?

 • Verwijderen duikers;
 • Aanbrengen duikers;
 • Aanbrengen van beton duikers;
 • Bodem verdiepen;
 • Watergang profileren (verdiepen en verbreden);
 • Het jaarrond beschikbaar maken van werkstroken aan een zijde van de watergang (zakelijk recht).

Planning

Dit projectplan lag tot en met 18 december ter inzage. In deze periode kon u als belanghebbende een zienswijze over het ontwerp van het projectplan bij het dagelijks bestuur van het waterschap indienen.

Op dit moment zijn we bezig met het bekijken van de zienswijzen. Het projectplan gaat hierna richting het dagelijks bestuur. Het projectplan wordt dan, met eventueel daarbij gevoegd de zienswijzen en de reactie van het waterschap daarop, vastgesteld.

Betrokkenen bij project

 • Gemeente Nederweert
 • Omwonenden

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Jacques Timmermans, te bereiken via e-mail J.J.Timmermans@waterschaplimburg.nl.

Bekijk het projectplan

Dit projectplan lag tot en met 18 december 2022 ter inzage. In die periode konden alle belanghebbende een zienswijze over het ontwerp van het projectplan bij het dagelijks bestuur van het waterschap indienen. Op dit moment bekijken we de ontvangen zienswijzen. Hierna wordt het projectplan, met eventueel daarbij gevoegd de zienswijzen en de reactie van het waterschap daarop, vastgesteld. De uitvoering staat vooralsnog gepland in 2023.