Werkzaamheden Winnerstraatlossing / Eindhovensebaan


Inleiding

Ten noorden van Nederweert ligt de Winnerstraatlossing en de Eindhovensebaan. Oorspronkelijk zorgde de Winnerstraatlossing voor de afwatering van het landbouwgebied tussen de Zuid-Willemsvaart en de Eindhovensebaan. Ook zorgde de Winnerstraatlossing voor de afvoer van het gemengde stelsel van buurtschap Winnerstraat/Nieuwstraat. De Winnerstraatlossing begint als bermsloot in het bebouwde gebied. Benedenstrooms ligt de watergang Eindhovensebaan. Via deze watergang wordt het water verder afgevoerd naar de Platkuil.

In de loop der jaren hebben steeds meer bedrijven zich in het gebied gevestigd. Hierdoor zijn er meerdere verharde oppervlakten ontstaan, zonder waterberging op het eigen terrein. Met een hoge piekafvoer kan de Winnerstraatlossing en de riolering het water daarom moeilijk verwerken. Om wateroverlast te voorkomen doen we een aantal aanpassingen aan het watersysteem.

Projectdoelen

 • Verbreden van de Winnerstraatlossing en vergroten van duikers tot en met de buffer
 • Groot onderhoud aan de buffer en de in- en uitstroom van de buffer
 • Bereikbaarheid van het gebied verbeteren voor beheer en onderhoud
 • Herprofileren van de buffer van de Winnerstraatlossing tot en met de Eindhovensebaan
 • Herprofileren van de Eindhovensebaan
 • Aanpassen van de duikers in de Eindhovensebaan

Wat gaan we doen?

 • Het uitgraven van de watergangen
 • Het optimaliseren en opschonen van de bestaande regenwaterbuffer “Winnerstraat”
 • Verwijderen en afvoeren van slib
 • Het aanbrengen en aanpassen van duikers, inclusief in- en uitstroomvoorzieningen
 • Het aanpassen en realiseren van onderhoudspaden

Planning

Dit ontwerp projectplan lag tot en met 18 december 2022 ter inzage. In die periode konden alle belanghebbende een zienswijze over het ontwerp van het projectplan bij het dagelijks bestuur van het waterschap indienen.

Definitief projectplan

Op 21 maart 2023 is het definitief projectplan (met daarbij gevoegde zienswijzen) vastgesteld. Het definitieve project lag tot en met 12 mei 2023 ter inzage. In deze periode konden belanghebbenden hun zienswijze indienen via de website van de officiële bekendmakingen.

Start uitvoering

De uitvoerende werkzaamheden hebben door de natte omstandigheden vertraging opgelopen. Binnenkort hervatten we deze werkzaamheden.

Betrokkenen bij project

 • Gemeente Nederweert
 • Omwonenden

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Kelly Nijsten. Dit kan via het telefoonnummer +316 517 393 75 of per e-mail via k.nijsten@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.