Herinrichting Roggelsebeek en Neerpeelbeek


Roggelsebeek (Breedbeeld)

Inleiding

De Roggelsebeek ontspringt in het landbouwgebied ten zuiden van Meijel en is een van de oorspronkelijke beken in het gebied. De beek stroomt dwars door de kern Roggel, waarna ze in het Leudal samenkomt met de Tungelroysebeek. De Neerpeelbeek is een zijbeek van de Roggelsebeek. Deze beek mondt uit in de Roggelsebeek, ter hoogte van Asbroek (gemeente Leudal).

De Roggelsebeek en de Neerpeelbeek zijn in de jaren ’60-’70 rechtgetrokken. Bepaalde trajecten van deze twee beken zijn destijds diep ingesneden in het landschap. Ze zijn daarom gevoelig voor droogte. Dit heeft een negatief effect op de aanwezige en potentiële natuur.

Het waterschap wil verkennen of er mogelijkheden zijn om de inrichting van de Roggelsebeek en de Neerpeelbeek aan te passen.

Projectdoel

Het waterschap wil de Roggelsebeek en de Neerpeelbeek natuurlijk en waar mogelijk klimaatrobuuster inrichten. We verbeteren de biologische waterkwaliteit en ecologie, door ruimte te geven aan natuurlijke processen.

De beek wordt daardoor weer geschikt voor typische waterplanten en waterdieren, die hier van oorsprong thuishoren. Zo kunnen we voldoen aan de eisen uit de Kaderrichtlijn Water en proberen we beeksystemen toekomstbestendig te maken.

Er zijn maatregelen die hierbij kunnen helpen, zoals het aanbrengen van variatie in het profiel van de beek. Of bijvoorbeeld de structuur in de beek te vergroten. Binnen de verkenning bekijken we welke maatregelen het meest passend zijn.

Wat gaan we doen?

  • We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Roggelsebeek en de Neerpeelbeek natuurlijker in te richten
  • We onderzoeken welke ruimte de beek in de toekomst nodig heeft
  • We betrekken de omgeving tijdens de verkenning naar deze mogelijkheden

Planning

Op dit moment zit dit project in de verkennende fase. Dit betekent dat we ons oriënteren op de mogelijkheden die er zijn en of we kansen in het gebied kunnen bundelen. Zo zijn we momenteel bezig met het uitvoeren van onderzoeken om te bekijken of we een passend plan kunnen maken.

Bewonersavond 6 februari

Op woensdag 17 januari 2024 stond een bewonersavond gepland. Deze was geannuleerd door hevige sneeuwval. Er is daarom een nieuwe bewonersavond georganiseerd op dinsdag 6 februari. Tijdens deze avond zijn vragen gesteld en is er informatie opgehaald, wat we gebruiken voor het schetsontwerp.

Betrokkenen bij project

We weten nu nog niet welke partijen we nodig hebben om een passend plan uit te werken. Na afloop van de verkenning hebben we hier meer duidelijkheid over.

Meer informatie

Heeft u een vraag over dit project? Omgevingsmanager Paul Geurts staat, tijdens kantooruren, voor u klaar. U kunt contact met hem opnemen via het telefoonnummer +316 46 18 45 39 of per e-mail via p.geurts@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op Twitter, FacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.