Dijkversterking Kessel


Kessel_luchtfoto_GerPeeters2

Inleiding

Waterschap Limburg werkt aan het versterken van een deel van de dijk bij Kessel. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas. bij hoogwater van de Maas.

Wat gaan we doen?

Het dijktraject Kessel bestaat uit een groene dijk waarachter één rij lagergelegen woningen en bedrijven ten zuiden van de dorpskern Kessel liggen. De huizen direct achter deze rij staan op hoge grond en hoeven niet door een dijk beschermd te worden. Het dijktraject is 150 meter lang en daarmee het kortste van Nederland.

De omgeving hecht waarde aan het uitzicht op de Maas. het dijktraject is landelijk gelegen, in open landschap met veel recreatief fietsverkeer. De bewoners van Kessel hebben Waterschap Limburg verzocht de dijk niet te verhogen en het dijktraject uit de Waterwet te halen. De bevoegdheid om een dijk te schrappen uit de Waterwet ligt bij de minister en is als mogelijke optie onderzocht in de verkenning.

Dijktraject Kessel uit Projectplan Waterwet

Waterschap Limburg haalt de dijk uit de legger. In een legger staan de normen waaraan dijken en andere werken moeten voldoen. Op het wijzigen van de legger is inspraak mogelijk. De ontwerp-leggerwijziging heeft ter visie gelegen t/m 12 augustus 2019. Vervolgens vindt definitieve vaststelling van de legger in het najaar van 2019 plaats.

Gemeente Peel en Maas herziet de bestemmingsplannen waarin de dijk is opgenomen. Op het wijzigen van het bestemmingsplan is inspraak mogelijk. Het bestemmingsplan Kessel heeft ter visie gelegen van 6 juni t/m 17 juli 2019. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Naar verwachting vindt definitieve vaststelling van het bestemmingsplan’ Opheffen waterkering Haagweg Kessel’ in september  2019 plaats.

Als alle procedures doorlopen zijn en besluiten onherroepelijk zijn, doet het waterschap het formele verzoek aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit vindt naar verwachting in het 4e kwartaal van 2019 plaats.

aterstaat. Dit vindt naar verwachting in 2020 plaats.

Fasering

2017-2020             planuitwerkingsfase

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

Downloads en documenten

Onderzoeken

schermafbeelding_2019-04-17_om_10_22_45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.