Dijkversterking Kessel


Kessel_luchtfoto_GerPeeters2

Inleiding

Waterschap Limburg werkt aan het versterken van een deel van de dijk bij Kessel. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas. bij hoogwater van de Maas.

Wat gaan we doen?

Het dijktraject Kessel bestaat uit een groene dijk waarachter één rij lagergelegen woningen en enkele bedrijven ten zuiden van de dorpskern Kessel liggen. De huizen direct achter deze rij staan op hoge grond en hoeven niet door een dijk te worden beschermd. Het dijktraject is 150 meter lang en daarmee de kortste dijk van Nederland.

De omgeving hecht waarde aan het uitzicht op de Maas. Het dijktraject is landelijk gelegen, in open landschap met veel recreatief fietsverkeer. De bewoners van Kessel hebben Waterschap Limburg verzocht de dijk niet te verhogen en het dijktraject uit de Waterwet te halen. De bevoegdheid om een dijk te schrappen uit de Waterwet ligt bij de minister en is als mogelijke optie onderzocht in de verkenning.

Dijktraject Kessel uit Projectplan Waterwet

De Stuurgroep Noordelijke Maasvallei sprak najaar 2017 de voorkeur uit om dijktraject Kessel uit de Waterwet te halen. Voor het uit de Waterwet halen is het nodig om diverse formele procedures te doorlopen. De Stuurgroep heeft de volgende afspraken gemaakt:

  • Er is een wijziging van de Waterwet nodig en een Algemene Maatregel van Bestuur door het Rijk. Waterschap Limburg heeft hiervoor een principeverzoek aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gedaan.
  • Waterschap Limburg haalt de dijk uit de legger. In een legger staan de normen waaraan dijken en andere werken moeten voldoen. Op het wijzigen van de legger is inspraak mogelijk. Naar verwachting vindt definitieve vaststelling van de legger 4e kwartaal 2019 plaats.
  • Gemeente Peel en Maas herziet de bestemmingsplannen waarin de dijk is opgenomen. Op het wijzigen van het bestemmingsplan is inspraak mogelijk. Naar verwachting vindt definitieve vaststelling van de bestemmingsplannen 4e kwartaal 2019 plaats.
  • Als alle procedures doorlopen zijn en besluiten onherroepelijk zijn, doet het waterschap het formele verzoek aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit vindt naar verwachting in 2020 plaats.

Wijziging bestemmingsplan

Het voorstel om de dijk in Kessel uit de Waterwet te halen werd inmiddels bekrachtigd. Het gewijzigde bestemmingsplan ligt daarom van 6 juni t/m 17 juli ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl Iedereen kan hierop reageren met een zienswijze.

Ook heeft het uit de Waterwet halen van het dijktraject gevolgen voor de legger, de kaart waarop alle keringen staan aangegeven. De leggerwijziging ligt ter inzage van 27 juni t/m 7 augustus. U vindt deze tegen die tijd op www.overheid.nl


Mocht u vragen hebben over het bestemmingsplan, de verdere procedure of de legger, dan kunt u op dinsdag 25 juni tussen 17.00 tot 20.00 uur terecht tijdens een inloopbijeenkomst, bij PJP Film op de Beeselseweg 25 in Kessel. Wij (gemeente en waterschap) helpen u graag.

Fasering

2017-2020             planuitwerkingsfase

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

Aankomende inloopavonden

  • Inloopavond 25 juni

Locatie: PJP Film, Beeselseweg 25 Kessel. Doorlopend te bezoeken tussen 17.00 en 20.00

Onderzoeken

schermafbeelding_2019-04-17_om_10_22_45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.

Downloads