Dijkversterking Kessel


Kessel_luchtfoto_GerPeeters2

Inleiding

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg bouwt samen met haar partners aan sterke dijken én een aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

In Kessel kwamen bewoners, waterschap en gemeente echter tot een andere oplossing dan dijkversterking. Op 1 november werd daarom de dijkpaal aan de Haagweg verwijderd. Het kleinste dijktraject is vanaf heden niet langer een waterkering.

Wat hebben we gedaan?

Het dijktraject Kessel is van oorsprong een groene dijk waarachter één rij lagergelegen woningen en bedrijven ten zuiden van de dorpskern Kessel liggen. De huizen direct achter deze rij staan op hoge grond en hoeven niet door een dijk beschermd te worden. Het dijktraject is ca. 145 meter lang en daarmee het kortste van Nederland. Het dijktraject is landelijk gelegen, in open landschap met veel recreatief fietsverkeer. Samen met de omgeving ging het waterschap al vroeg in gesprek over de opgave, de dijkversterking.

De bewoners van Kessel hebben Waterschap Limburg verzocht de dijk niet te verhogen en het dijktraject uit de Waterwet te halen. Het waterschap heeft hieraan meegewerkt omdat het slechts om één rij huizen gaat die bescherming zouden krijgen van de versterkte dijk én de veiligheid van de bewoners van de woningen én de rest van Kessel niet in het geding is. Daarnaast zijn alle betrokkenen het unaniem eens met de wijziging (gemeente, waterschap, veiligheidsregio en omwonenden).

Dijktraject Kessel uit Waterwet

Waterschap Limburg haalde de dijk uit de legger. In een legger staan de normen waaraan dijken en andere werken moeten voldoen. De leggerwijziging heeft ter inzage gelegen. Er werden geen zienswijzen en beroepen ingediend.

Gemeente Peel en Maas heeft de bestemmingsplannen waarin de dijk is opgenomen herzien. Ook op het wijzigen van het bestemmingsplan was inspraak mogelijk. En ook hierop zijn geen zienswijzen en beroepen ingediend. De definitieve vaststelling van het bestemmingsplan’ Opheffen waterkering Haagweg Kessel’ vond in september 2019 plaats.

Het waterschap heeft het formele verzoek aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gedaan voor het verwijderen van de dijk uit de Waterwet. Dit is een formele wijziging die mogelijk pas in 2023 gebeurt, samen met andere wijzigingen in Nederland.

Op 1 november 2019 hebben we als waterschap samen met de bewoners en gemeente Peel en Maas de dijkpaal uit de dijk aan de Haagweg verwijderd. Daarmee is de dijk geen waterkering meer. Lees er meer over in dit nieuwsbericht .

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

Downloads en documenten

Onderzoeken

schermafbeelding_2019-04-17_om_10_22_45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.