Dijkversterking Buggenum


Buggenum_dijk3_GerPeeters

Inleiding

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

De opgave

De huidige dijk bij Buggenum bestaat uit een groene kering of een combinatie van een damwand en een dijk en beschermt de historische kern van het dorp. Na de overstromingen in de jaren ‘90 is de huidige dijk in korte tijd aangelegd met het idee dat de dijk tijdelijk zou zijn. Later kreeg de dijk toch de status van primaire waterkering en viel vanaf dat moment onder de Waterwet.
Op dit moment is de kering is niet hoog en sterk genoeg om Buggenum ook in de toekomst goed te beschermen en voldoet niet aan de wettelijke norm. De dijk moet dus aanzienlijk verhoogd worden om Buggenum ook de komende 50 jaar veilig te houden voor hoogwater.

Het proces

Om alle informatie, feiten en emoties op tafel te krijgen, ging het waterschap in gesprek met de bewoners en bedrijven in Buggenum. Met alle kennis uit het gebied op tafel heeft het waterschap keuzes kunnen maken. Belangrijk in deze afweging was het behoud van het rivierbed. Op 8 januari 2019 is het zogenoemde voorkeursalternatief vastgesteld. Volgende stap is de uitwerking van het voorkeursalternatief en de beschrijving van het totale dijktraject. Dit alles wordt uitgewerkt in een Ontwerp Projectplan Waterwet.

Wilt u meer weten? Bekijk de dijkversterking Buggenum in een notendop.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ralph Gaastra staat voor u klaar. Neem contact op via 088 -88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

In beeld

wl-hwbp

Bekijk de video over het Hoogwater-beschermingsprogramma.

Downloads en documenten

Verhalen achter de dijk

peter_geraedts_3_klein

Onderzoeken

schermafbeelding_2019-04-17_om_10_22_45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.