Dijkversterking Buggenum


Buggenum_dijk3_GerPeeters

Hoogwaterbescherming in Buggenum

Op dit moment zijn de keringen niet hoog en sterk genoeg om Buggenum ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. Deze keringen voldoen niet aan de wettelijke norm en moeten aanzienlijk verhoogd worden. In de afgelopen jaren heeft het waterschap informatie gedeeld en opgehaald in Buggenum tijdens verschillende omgevingswerkgroepen en informatiebijeenkomsten en bepaalde keuzes gemaakt. U kunt meer informatie vinden over het vroeg betrekken van een aannemer en de wensen en keuzes op deze pagina.

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

De opgave

De huidige dijk bij Buggenum bestaat uit een groene kering of een combinatie van een damwand en een dijk en beschermt de historische kern van het dorp. Na de overstromingen in de jaren ‘90 is de huidige dijk in korte tijd aangelegd met het idee dat de dijk tijdelijk zou zijn. Later kreeg de dijk toch de status van primaire waterkering en viel vanaf dat moment onder de Waterwet.
Op dit moment is de kering is niet hoog en sterk genoeg om Buggenum ook in de toekomst goed te beschermen en voldoet niet aan de wettelijke norm. Gemiddeld wordt de kering of harde kering zo’n 1 tot 2 meter hoger ten opzichte van de huidige situatie, afhankelijk van de plek. Bovendien moet de dijk ten noorden van Buggenum aansluiten op hoger gelegen grond. De dijk moet dus aanzienlijk verhoogd worden om Buggenum ook de komende 50 jaar veilig te houden voor hoogwater.

Het proces

Om alle informatie, feiten en emoties op tafel te krijgen, ging het waterschap in gesprek met de bewoners en bedrijven in Buggenum. Met alle kennis uit het gebied op tafel heeft het waterschap keuzes kunnen maken. Belangrijk in deze afweging was het behoud van het rivierbed. Op 8 januari 2019 is het zogenoemde voorkeursalternatief vastgesteld. Volgende stap is de uitwerking van het voorkeursalternatief en de beschrijving van het totale dijktraject. Dit alles wordt uitgewerkt in een Ontwerp Projectplan Waterwet.

Wilt u meer weten? Bekijk de dijkversterking Buggenum in een notendop en wensen uit de omgeving en te maken keuzes.

2020-05-05_WL_Buggenum_tijdlijn

Limburgse dijktrajecten onder de loep

Dijken zorgen voor hoogwaterbescherming voor de mensen langs de Maas. Tegelijkertijd heeft dijkversterking impact op het landschap, bewoners en kost veel geld. Daarom ontwerpt Waterschap Limburg dijken sober en doelmatig en niet hoger dan noodzakelijk, conform de wettelijke norm uit de Waterwet. Het uitgangspunt is dat de hoogwaterveiligheid voor alle Limburgers blijft gegarandeerd.

In 2019 heeft de Provincie Limburg een onderzoeksbureau gevraagd om de normen voor waterveiligheid uit de Waterwet te onderzoeken. De resultaten zijn samengevat in het zogeheten ‘HKV-advies’. HKV is het onderzoeksbureau. Voor Buggenum wordt in het rapport bevestigd dat de huidige norm de juiste is.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ralph Gaastra staat voor u klaar. Neem contact op via 088 -88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

Spreekuren Buggenum

Heeft u een vraag over de dijkversterking in Buggenum? De omgevingsmanager beantwoordt uw vraag graag in een een-op-eengesprek.

De spreekuren vinden vanwege de aangescherpte maatregelen rond corona voorlopig plaats per telefoon.

In beeld

wl-hwbp

Bekijk de video over het Hoogwater-beschermingsprogramma.

Downloads en documenten

Verhalen achter de dijk

peter_geraedts_3_klein

Onderzoeken

schermafbeelding_2019-04-17_om_10_22_45

Om een goed ontwerp van de dijken te kunnen maken moeten we een aantal onderzoeken buiten uitvoeren. Op een groot aantal plekken zijn deze al uitgevoerd maar er ontbreken nog gegevens langs onder andere de Arixweg en de Berikstraat.