Dijkversterking Buggenum


buggenum_7

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

Op dit moment zijn de keringen niet hoog en sterk genoeg om Buggenum ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. Deze keringen voldoen niet aan de wettelijke norm en moeten aanzienlijk verhoogd worden. In de afgelopen jaren heeft het waterschap informatie gedeeld en opgehaald in Buggenum tijdens verschillende omgevingswerkgroepen en informatiebijeenkomsten en bepaalde keuzes gemaakt.

De opgave

De huidige dijk bij Buggenum bestaat uit een groene kering of een combinatie van een damwand en een dijk en beschermt de historische kern van het dorp. Na de overstromingen in de jaren ‘90 is de huidige dijk in korte tijd aangelegd met het idee dat de dijk tijdelijk zou zijn. Later kreeg de dijk toch de status van primaire waterkering en viel vanaf dat moment onder de Waterwet.
Op dit moment is de kering is niet hoog en sterk genoeg om Buggenum ook in de toekomst goed te beschermen en voldoet niet aan de wettelijke norm. Gemiddeld wordt de kering of harde kering zo’n 1 tot 2 meter hoger ten opzichte van de huidige situatie, afhankelijk van de plek. Bovendien moet de dijk ten noorden van Buggenum aansluiten op hoger gelegen grond. De dijk moet dus aanzienlijk verhoogd worden om Buggenum ook de komende 50 jaar veilig te houden voor hoogwater.

Het proces

Om alle informatie, feiten en emoties op tafel te krijgen, ging het waterschap in gesprek met de bewoners en bedrijven in Buggenum. Met alle kennis uit het gebied op tafel heeft het waterschap keuzes kunnen maken. Belangrijk in deze afweging was het behoud van het rivierbed. Op 8 januari 2019 is het zogenoemde voorkeursalternatief vastgesteld. Volgende stap is de uitwerking van het voorkeursalternatief en de beschrijving van het totale dijktraject. Dit alles wordt uitgewerkt in een Ontwerp Projectplan Waterwet.

Lees meer over de wensen uit de omgeving en te maken keuzes.

De toekomstige opgave in Buggenum en omgeving

Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de 185 kilometer Limburgse dijken in 2050 voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid (2017). Op dit moment werken we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL) hard aan het op orde brengen van 54 kilometer dijken. Dijkversterkingsproject Buggenum is onderdeel van het HWBP WL. Maar daarna is het werk nog niet klaar.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft een langetermijnaanpak vastgesteld die richting geeft aan de forse dijkversterkingsopgave die Limburg wacht. Wat dit betekent voor gemeente Leudal, leest u in de factsheet.

Veelgestelde vragen over dijkversterking Buggenum

  • Waarom is deze dijkversterking noodzakelijk?
  • Hoe veilig zijn we op dit moment, omdat de huidige dijk nog niet aan de nieuwe wettelijke veiligheidsnormen voldoet?
  • Wat is de planning van het dijktraject Buggenum? En wat gaat er de komende tijd gebeuren?
  • Wat gaan we in het gebied merken van de uitvoering?

De antwoorden op deze en andere vragen vindt u op de pagina veelgestelde vragen.

Wilt u uitleg bij de begrippen op deze pagina? Bekijk dan de begrippenlijst.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ralph Gaastra staat voor u klaar. Neem contact op via 088 -88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Ralph Gaastra

Laatste wijziging: 15-12-2023

Projectnieuws

Hier kunt u alle nieuwsberichten over dit project nalezen.

Onderzoeken

schermafbeelding_2019-04-17_om_10_22_45

Om een goed ontwerp van de dijken te kunnen maken moeten we een aantal onderzoeken buiten uitvoeren. Op een groot aantal plekken zijn deze al uitgevoerd maar er ontbreken nog gegevens langs onder andere de Arixweg en de Berikstraat.

Downloads en documenten

Verhalen achter de dijk

peter_geraedts_3_klein

In beeld

wl-hwbp

Bekijk de video over het Hoogwater-beschermingsprogramma.