Dijkversterking Buggenum


Buggenum_dijk3_GerPeeters

Inleiding

Waterschap Limburg werkt aan het versterken van een deel van de dijk bij Buggenum. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas. bij hoogwater van de Maas.

Wat gaan we doen?

De dijk bij Buggenum bestaat uit een groene kering. De kering ligt in een laag gebied (uiterwaard) en beschermt de historische kern van het dorp. Het huidige dijktraject loopt langs het koelwaterkanaal dat vroeger gebruikt werd door de elektriciteitscentrales en sluit aan op de spoordijk. Er is daarmee een sterke samenhang met de het project gebiedsontwikkeling Koelwaterkanaal Buggenum, waarin wordt samengewerkt met de andere overheden.

De komende jaren gaan we samen met belanghebbenden, zoals de gemeente Leudal, bewoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties, op zoek naar een oplossing voor het aanpassen van de dijk.

Naar verwachting kunnen we eind 2018 een keuze maken voor een voorkeursvariant. Deze moet passen in de omgeving, zo min mogelijk hinder veroorzaken voor de bewoners in de buurt en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten worden aangelegd.

Fasering

2016-2018   verkenningsfase

2019              planuitwerkingsfase

Vanaf 2019   realisatiefase

Deze planning is onder voorbehoud

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Verhalen achter de dijk

peter_geraedts_3_klein

Onderzoeken

schermafbeelding_2019-04-17_om_10_22_45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.