Stedelijk waterbeheer


Waterschap Limburg werkt samen met gemeenten bij het waterbeheer. Ook als we zelf niet direct zijn betrokken bij een project, denken we mee vanuit onze kennis van het watersysteem en dragen we bij in de kosten van onderzoek en samenwerkingsplannen. Soms nemen we de rol van trekker, andere keren die van adviseur.

Voordelen van samenwerken

Water houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Veel wateropgaven kunt u daarom het beste oppakken samen met buurgemeenten, het waterschap of andere organisaties. De belangrijkste voordelen:

 • schaalvoordeel
 • goedkopere aanbesteding van plannen en projecten
 • ruimte voor robuuste en creatieve oplossingen, specialisatie en innovatie
 • werken aan gezamenlijke belangen (synergie)
 • centraal organiseren van operationele beheer
 • elkaars kennis en ervaring benutten
 • betere kwaliteit

Grensoverschrijdende wateropgaven in stedelijk waterbeheer

De volgende vragen en opgaven voor het waterbeheer zijn bij uitstek geschikt om gezamenlijk in het stedelijk gebied aan te pakken. Samen met het waterschap, maar ook onderling.

 • Hoe kan wateroverlast worden opgelost door regenwater af te koppelen van het rioolstelsel?
 • Hoe kunnen we als gemeenten samen een rioleringsplan opstellen?
 • Wat is de beste aanpak van riooloverstorten ?
 • Hoe zorgen we voor een klimaatbestendige regenwaterstructuur?

Advies en ondersteuning

Vanaf het begin van uw (bouw)project neemt u beslissingen over het watersysteem, die onomkeerbare gevolgen hebben voor het latere verloop van uw traject, uw omgeving of die van anderen gemeente. Wij geven advies bij de keuze van de ontwerplocatie, ondersteunen bij het ruimtelijk plan en zorgen voor snelle procedures.

Actuele samenwerkingsverbanden

Vooral in de afvalwaterketen (riolering en zuivering) komt samenwerking goed van de grond. Er zijn momenteel vijf regionale samenwerkingsverbanden:

Venlo Venray

 • Gemeenten: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Venlo, Venray, Weert

Limburgse Peelen

 • Gemeenten: Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen en Roermond

Westelijke Mijnstreek

 • Gemeenten: Beek, SchinnenSittard-Geleen, Stein

Parkstad Limburg

 • Gemeenten: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Voerendaal, Simpelveld

Maas- en Mergelland

 • Gemeenten: Eijsden-MargratenGulpen-WittemMaastricht, Meerssen, Vaals, Valkenburg a/d Geul

Samenwerking levert voordeel op!

 • Gezamenlijk meten aan het rioolstelsel

Voor dertien gemeenten in drie regio's is een strategisch meetplan opgesteld. Daarmee zijn de kansen voor gezamenlijk meten aan het rioolstelsel in beeld. Dit is nodig om goed onderbouwde maatregelen te nemen om bijvoorbeeld knelpunten aan te pakken.

 • Gezamenlijk GRP en onderhoud in Parkstad

In de regio Parkstad gaan de gemeenten gezamenlijk een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) opstellen en is een aanzet gedaan tot gezamenlijk onderhoud van pompen en gemalen, kolkenreiniging en rioolinspectie.

 • Gezamenlijk reparatiebestek in Westelijke Mijnstreek

In de regio Westelijke Mijnstreek is als pilot een gezamenlijk reparatiebestek uitgevoerd. Dit heeft al een eerste kostenbesparing opgeleverd en smaakt naar meer.

 • Gezamenlijk AWP en GRP in Maas en Mergelland

In de regio Maas en Mergelland zijn een gezamenlijk afvalwaterplan (AWP) en gemeentelijke rioleringsplannen voor drie van de gemeenten zo goed als afgerond. Voor de uitvoering van het afvalwaterplan wordt een "licht gemeenschappelijke regeling" ingesteld. Dat is de basis voor de verdere samenwerking op het gebied van rioolbeheer

 • Overkoepelend afvalwaterplan Limburgse Peelen

In de Limburgse Peelen is een overkoepelend afvalwaterplan opgesteld en een convenant afgesloten. Onder die vlag wordt onder andere gewerkt aan een gezamenlijke plannen voor meetnet en databeheer en voor reiniging en inspectie van de riolering.