Afkoppelen bij nieuwbouw, renovatie of herinrichting


Heeft uw gemeente plannen voor nieuwbouw, renovatie of herinrichting? Of ben u daar al mee bezig? Dan heeft u een uitgelezen kans om wateroverlast in uw gemeente tegen te gaan en het rioolstelsel te ontlasten. Waterschap Limburg adviseert hoe u zoveel mogelijk daken en wegen van het riool afkoppelt en zoekt naar mogelijkheden om projecten te combineren.

Afkoppelen van regenwater: waarom?

Wanneer schoon regenwater het riool in stroomt, worden het rioolstelsel en het oppervlaktewater extra belast. Bij zware regenbuien kan het riool het water niet aan. Daardoor komen de straten blank te staan en stroomt er vuil rioolwater de beken in. Dit kunt u voorkomen door daken, wegen en trottoirs van het riool af te koppelen. Het regenwater zakt dan de bodem in of wordt opgevangen in grachten, beken of bassins.

Voordelen van afkoppelen

  • ontlasten van de gemeentelijke rioolstelsels en de rioolwaterzuiveringsinstallaties
  • minder wateroverlast
  • schoner oppervlaktewater
  • lagere kosten voor waterbeheer
  • waterbeleving terug in het straatbeeld

Zorg voor een klimaatbestendige regenwaterstructuur

In tijden van klimaatverandering en strengere internationale kwaliteitsnormen, is afkoppelen van regenwater steeds belangrijker. Door een regenwaterstructuur benut u de ruimte om regenwater te bergen optimaal en zorgt u ook voor meer groen en oppervlaktewater in de openbare ruimte.

Handreiking en brochure afkoppelen

Biedt informatie over de verschillende aspecten die een rol spelen bij de organisatie van afkoppelprojecten: communicatie, juridisch, ruimtelijke ordening, financieel en politiek.

Voorbeeldenboek afkoppelen

Beschrijving van ruim 20 succesvolle Limburgse afkoppelprojecten.

Tip

U kunt ook op kleine schaal water afkoppelen bij uw woning.