Afkoppelen bij nieuwbouw, renovatie of herinrichting


Heeft uw gemeente plannen voor nieuwbouw, renovatie of herinrichting? Of ben u daar al mee bezig? Dan heeft u een uitgelezen kans om wateroverlast in uw gemeente tegen te gaan en het rioolstelsel te ontlasten. Waterschap Limburg adviseert hoe u zoveel mogelijk daken en wegen van het riool afkoppelt en zoekt naar mogelijkheden om projecten te combineren.

Afkoppelen van regenwater: waarom?

Wanneer schoon regenwater het riool in stroomt, worden het rioolstelsel en het oppervlaktewater extra belast. Bij zware regenbuien kan het riool het water niet aan. Daardoor komen de straten blank te staan en stroomt er vuil rioolwater de beken in. Dit kunt u voorkomen door daken, wegen en trottoirs van het riool af te koppelen. Het regenwater zakt dan de bodem in of wordt opgevangen in grachten, beken of bassins.

Voordelen van afkoppelen

  • ontlasten van de gemeentelijke rioolstelsels en de rioolwaterzuiveringsinstallaties
  • minder wateroverlast en bijdrage aan de aanpak van droogte.
  • schoner oppervlaktewater door minder overstorten vanuit het riool
  • lagere kosten voor riool- en waterbeheer
  • waterbeleving terug in het straatbeeld

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Veel gemeenten geven subsidie voor het afkoppelen van regenwater van het riool door burgers en bedrijven. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente of op www.waterklaar.nl.


www.waterklaar.nl

Op de website www.waterklaar.nl staat veel informatie over klimaatverandering en wat u zelf kunt doen om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen én de waterkwaliteit te verbeteren. Zo staat er bijvoorbeeld informatie over het afkoppelen en vasthouden van regenwater, of en hoe u subsidie kunt krijgen én een heleboel tips en mogelijkheden om het regenwater op uw eigen perceel te verwerken

Voorbeeldenboek afkoppelen

Beschrijving van ruim 20 succesvolle Limburgse afkoppelprojecten.

Tip

U kunt ook op kleine schaal water afkoppelen bij uw woning.