Particulieren


Schoon en gezond water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Wat kunt u zelf doen om het water in uw omgeving schoon te houden?

  • Gooi vaste stoffen niet in de wc, maar in de vuilnisbak. Maandverband, inlegkruisjes, luiers, tampons, etensresten, koffie- en theeprut, pleisters, verbandmiddelen, condooms, kattenbakkorrels, slaolie, frituur- en bakvet kunnen verstoppingen in het riool veroorzaken en de werking van de pompen bij de zuiveringsinstallaties verstoren.
  • Breng olieproducten en chemische stoffen naar het inzameldepot voor chemisch afval van de gemeente. Motor- en kruipolie, terpentine, thinner, ammoniak, chloor, vlekkenwater, lijm- en verfresten (ook op waterbasis!), bestrijdingsmiddelen, medicijnen, fotochemicaliën en zinkhoudend afval kunnen in het riool gevaarlijke explosieve dampen ontwikkelen, technische onderdelen aantasten en het (water)milieu ernstige schade toebrengen. Oliën en chemicaliën horen niet in het riool, maar ook niet in de vuilnisbak!
  • Voorkom dat schoon regenwater in het riool komt. Plaats bijvoorbeeld een regenton onder uw regenpijp. Regenwater kunt u gebruiken als sproeiwater in de tuin, als schrobwater, of om de vijver bij te vullen, als toiletspoeling of als waswater voor de wasmachine.
  • Laat de overloop van de regenton niet naar het riool lopen, maar naar uw vijver of een zinkput.
  • Gooi geen rommel in het oppervlaktewater.
  • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen in de (volks)tuin en op opritten en terrassen.
  • Was auto's niet op straat.
  • Gebruik niet meer reinigings- en wasmiddelen dan strikt noodzakelijk.

Externe links

Meer informatie en tips vindt u op: