Gooi geen exoot in de sloot


Wilt u af van de waterplanten in uw vijver of aquarium? Gooi ze dan in uw groencontainer en dus niet in de sloot! Het lijkt misschien zonde om waterplanten weg te gooien, maar als ze eenmaal in de sloot belanden kunnen de exoten een ware plaag vormen. Bovendien kost de bestrijding ervan heel veel geld.

Omdat ze hier geen natuurlijke vijanden hebben, kunnen sloten bijvoorbeeld helemaal dicht groeien. Inheemse waterplanten komen hierbij in de verdrukking, maar bijvoorbeeld ook vissen komen in het nauw.

Beruchte exoten die niet in onze wateren horen
Een aantal beruchte exoten zijn:

Ongelijkbladig vederkruid (zie afbeelding);
Grote waternavel;
Azolla-kroos;
Waterwaaier/Cabomba;
Watersla;
Japanse duizendknoop;
Waterteunisbloem.
Hoe herkent u deze exoten? Bekijk de afbeeldingen.

Meld het als u een exoot ziet!

Ziet u ergens waterplanten waarvan u vermoedt dat het exoten zijn? Maak hier dan alstublieft melding van! Dit kan via het meldingsformulier.

Vroegtijdige ontdekking exoten belangrijk

Bedankt voor uw doorgifte! Het waterschap maakt werk van het (intensief) verwijderen van exoten. Een snelle ontdekking van exoten is hierbij erg belangrijk.


Veldgids invasieve waterplanten

(In de veldgids (uitgegeven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) vindt u alle ongewenste exoten op een rij, voorzien van een duidelijke foto).

Meld exoten via de snApp de exoot app

snapp_de_exoot_logo

De app is te downloaden in de App Store (Apple) en in de Play Store (Android).

Herken veelvoorkomende exoten!

Waterteunisbloem Bron: Boute Ecologie & Water Advies (BEWA)