Vrijwillige dijkwachten


Tijdens het hoogwaterseizoen (15 oktober tot en met 15 maart) inspecteren ongeveer 700 vrijwillige dijkwachten de dijken in Limburg.

Vrijwillige dijkwachten

De dijkwachtorganisatie bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die op afroep de dijken inspecteren. Ze kijken tijdens de hoogwaterperiode bijvoorbeeld of er scheuren in de dijk zitten, er kwelwater onder de dijk doorstroomt en of dat de dijk wordt beschadigd door drijfhout. De dijkwachtorganisatie is verdeeld in groepen met elk een eigen Hoofddijkpost. Iedere Hoofddijkpost is verantwoordelijk voor de dijken in zijn gebied.

Hoe verloopt een dijkinspectie?

Als de dijk geïnspecteerd moet worden, neemt het waterschap contact op met de Hoofddijkpost. De Hoofddijkpost informeert vervolgens de dijkwachten en stelt één of meerdere ploeg(en) samen. Voor aanvang van de inspectie halen de dijkwachten de benodigde materialen (mobiele telefoon, verrekijker, inspectierapport, gebiedskaarten, etc.) bij de Hoofddijkpost op. Een dijkinspectie wordt altijd door twee personen uitgevoerd. De dijkwachten leggen de resultaten van de inspectie in een rapport vast in de IPhone.

De frequentie van een dijkinspectie is afhankelijk van de waterstand en kan variëren van één keer per 24 uur tot in het uiterste geval zes tot acht keer per 24 uur.

Dijkwachtbijeenkomsten

Om goed voorbereid te zijn op de dijkinspecties organiseert het waterschap jaarlijks dijkwachtbijeenkomsten. Om de kennis in de praktijk te testen wordt een dijkwachtbijeenkomst regelmatig voorafgegaan door een oefening in het veld. Verder komen tijdens de bijeenkomst relevante waterschapprojecten aan bod, zoals de verhoging en aanleg van nieuwe dijken. Ook wordt de theoretische kennis bijgespijkerd door middel van praktijkvoorbeelden.

Hoe word je dijkwacht?

Het waterschap zoekt regelmatig vrijwilligers. Dit zijn de voorwaarden die we aan een dijkwacht stellen:

 • Fysiek goede gesteldheid
 • Teamspeler
 • Affiniteit met water
 • Woont bij voorkeur dichtbij de dijk
 • Jaarlijkse deelname aan de dijkbijeenkomst
 • Trainingsmomenten tot dijkwacht volgt

Een dijkwacht mag ook wat van het waterschap verwachten, namelijk:

 • Een vergoeding per opkomst voor dijkinspectie
 • Een vergoeding per opkomst voor de nul inspectie
 • Een vergoeding voor twee trainingsmomenten inclusief jaarlijkse dijkbijeenkomst
 • Materialen voor het uitvoeren van de dijkinspectie
 • Een parka jas (in bruikleen)
 • Een regenbroek (ten behoud)
 • Identificatiebewijs (in bruikleen)
 • Laarzen (ten behoud)
 • Handboek dijkbewaking (ten behoud)
 • Jaarlijkse attentie

Dijkwachten van Waterschap Limburg


Geïnteresseerd om dijkwacht te worden?

Wil je een bijdrage leveren aan de waterveiligheid van jouw buurt?

Laat het ons weten: bel Bert Smeets, coördinator dijkwachten, op 088-8890422 of mail naar: dijkwachten@waterschaplimburg.nl