Vrijwillige dijkwachten


Tijdens het hoogwaterseizoen (oktober tot en met maart) inspecteren ongeveer 400 vrijwillige dijkwachten de dijken in Limburg.

Vrijwillige dijkwachten

De vrijwillige dijkwachtorganisatie bestaat uit ongeveer 400 mensen die op afroep de dijken inspecteren. Ze kijken tijdens de hoogwaterperiode bijvoorbeeld of er scheuren in de dijk zitten, of er kwelwater onder de dijk doorstroomt en of dat de dijk wordt beschadigd door drijfhout. De dijkwachtorganisatie is verdeeld in groepen met elk een eigen coördinator, die ieder verantwoordelijk zijn voor de dijken in diverse regio’s.

Hoe verloopt een dijkinspectie?

Als de dijk geïnspecteerd moet worden, neemt het waterschap contact op met de coördinator. De coördinator informeert vervolgens de dijkwachten en stelt een of meerdere ploeg(en) samen. Voor aanvang van de inspectie halen de dijkwachten benodigde materialen (mobiele telefoon, verrekijker, inspectierapport, gebiedskaarten). Een dijkinspectie wordt altijd door een duo uitgevoerd. De dijkwachten vermelden de resultaten van de inspectie in een rapport.

De frequentie van een dijkinspectie is afhankelijk van de waterstand en kan variëren van één keer per 24 uur tot in het uiterste geval zes tot acht keer per 24 uur.

Dijkwachtbijeenkomsten

Om goed voorbereid te zijn op de dijkinspecties organiseert het waterschap jaarlijks dijkwachtbijeenkomsten. Om de kennis in de praktijk te testen wordt een dijkwachtbijeenkomst regelmatig voorafgegaan door een oefening in het veld. Verder komen tijdens de bijeenkomst relevante waterschapsprojecten aan bod, zoals de verhoging en aanleg van nieuwe dijken. Ook wordt de theoretische kennis bijgespijkerd door middel van praktijkvoorbeelden.

Hoe word je dijkwacht?

Het waterschap zoekt regelmatig vrijwilligers. Dit zijn de voorwaarden die we aan een dijkwacht stellen:

  • Fysiek goede gesteldheid
  • Teamspeler
  • Affiniteit met water
  • Woont dichtbij de dijk
  • Jaarlijkse deelname aan de dijkavond

Een dijkwacht mag ook wat van het waterschap verwachten, namelijk:

● Een vergoeding van € 30,- per opkomst voor dijkinspectie (afhankelijk van de waterstand maximaal 2 keer per 24 uur)
● Een vergoeding van € 15,- per opkomst voor de nul inspectie
● Een vergoeding van € 55,- voor twee trainingsmomenten inclusief jaarlijkse dijkbijeenkomst
● Materialen voor het uitvoeren van de dijkinspectie
● Een parka jas (in bruikleen)
● Een regenbroek (ten behoud)
● Identificatiebewijs (in bruikleen)
● Laarzen (ten behoud)
● Handboek dijkbewaking (ten behoud)
● Jaarlijkse attentie


Geïnteresseerd om dijkwacht te worden?

Wilt u een bijdrage leveren aan de waterveiligheid van uw buurt? Laat het ons weten: 088 – 88 90 100 of info@waterschaplimburg.nl