Marhetak


INT_Logo_Marhetak-E1 (1)

Interreg Euregio Maas-Rijn project “Marhetak”

Bij Interreg Euregio Maas-Rijn (EMR) financieren ze projecten waarbij partners grensoverschrijdend samenwerken. Ze investeren in projecten rond innovatie, economie, sociale integratie en opleiding en territoriale cohesie. Door grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren, versterken ze het economische en sociale weefsel in de grensregio tussen België, Duitsland en Nederland. Het Interreg V-A EMR-programma investeert bijna 100 miljoen euro in de ontwikkeling van dit Interreg-gebied in de periode tot 2023.

In totaal wordt 1,9 miljoen euro door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie geïnvesteerd in het Interreg-project genaamd Marhetak. Waarin partnerorganisaties in staat worden gesteld projecten uit te voeren gericht op de volgende aspecten: het verbeteren van risico- en crisismanagement en samenwerking te versterken in de afstemming en voorbereiding van grensoverschrijdende calamiteiten, het versterken van crisisrespons en het verbeteren van de informatievoorziening ten tijde van de crisis.

Marhetak: Vijf partners werken internationaal samen in het verbeteren van de crisisbeheersing.

Na de overstromingen in 2021 in België, Duitsland en Nederland hebben vijf partners besloten om de handen in elkaar te slaan om de crisisbeheersing te verbeteren. De stroomgebieden zijn immers grensoverschrijdend waardoor dus vaak sprake is van een gelijktijdige calamiteit/crisis in alle drie de landen. Daarom wordt er geïnvesteerd in het verbeteren van de samenwerking en de informatievoorziening tussen de verantwoordelijke organisaties die de crisis moeten managen.

U kunt meer over dit project lezen op: https://Marhetak.info/

Dit project loopt tot en met 31 december 2023.

Onze rol als projectpartner

Als projectpartner hebben wij als waterschap Limburg de lead bij de aanschaf van minimaal 1200 meter flexibele waterkeringen. Deze dienen als vervanging voor het maken van nooddijkjes met zandzakken en omdat ze opgeslagen worden in containers zijn ze geschikt voor snelle interventie bij optredende wateroverlast daar waar nodig in de grensregio. Daarnaast zetten we ons ook in om duidelijke interregionale afspraken te maken over grensoverschrijdende inzet van noodmaterialen tijdens crisissituaties.

De projectpartners zijn:

  1. Waterschap Limburg
  2. Service Public Wallonie (SPW)
  3. Nationaal Crisiscentrum
  4. Veiligheidsregio Zuid-Limburg
  5. EMRIC (vertegenwoordigd verschillende organisaties)

Meer weten over dit project?