EMFloodResilience


Logo Interegg EMFloodResilience

Interreg Euregio Maas-Rijn in de context van "post-flood"

Bij Interreg Euregio Maas-Rijn (EMR) financieren ze projecten waarbij partners grensoverschrijdend samenwerken. Ze investeren in projecten rond innovatie, economie, sociale integratie en opleiding en territoriale cohesie. Door grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren, versterken ze het economische en sociale weefsel in de grensregio tussen België, Duitsland en Nederland. Het Interreg V-A EMR-programma investeert bijna 100 miljoen euro in de ontwikkeling van dit Interreg-gebied in de periode tot 2023.

In totaal wordt 6,9 miljoen geïnvesteerd in het Interreg-project genaamd EMFloodResilience. Waarin partnerorganisaties in staat worden gesteld projecten uit te voeren gericht op de volgende aspecten: het verbeteren van weers- en watervoorspellingen, het versterken van crisisrespons en het klimaatbestendiger maken van ruimtelijke ordening.

Het EMfloodResilience project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio MaasRijn en wordt voor 90% gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

EMFloodResilience: Elf partners werken internationaal samen tegen overstromingen

Na de overstromingen in 2021 in België, Duitsland en Nederland hebben 11 partners uit de drie landen besloten om de handen in elkaar te slaan om overstromingen tegen te gaan en de waterveiligheid te verbeteren. Het klimaat verandert en extreme weersituaties zullen helaas steeds vaker voorkomen. Daarom wordt er geïnvesteerd om de bevolking te waarschuwen over de risico's van dreigende overstromingen.

Het doel van het EMFloodResilience-project is het verbeteren van de euregionale uitwisseling van informatie en het verbreden van de samenwerking tussen openbare rivierbeheerdiensten. Het belangrijkste doel is om te profiteren van de voordelen van de locatie van de EMR tijdens grote crises en zo een gecoördineerde methodologie te ontwikkelen om de effecten van de genomen maatregelen en hun impact op de EMR en zijn burgers te analyseren. Met als uiteindelijk doel beter voorbereid te zijn op de volgende extreme overstroming en daarmee toekomstig verlies aan mensenlevens en sociaaleconomische schade te voorkomen. U kunt meer over dit project lezen op: https://emfloodresilience.eu/

Dit grensoverschrijdende samenwerkingsproject is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Interreg-programma van in totaal 6,9 miljoen euro. Voor al deze aspecten zijn projectvoorstellen ingediend en goedgekeurd door de Interreg-programma-autoriteit voor een bedrag van meer dan 8 miljoen euro. De projecten lopen tot en met 31 december 2023.

Onze rol als projectpartner

Wij vervullen de rol van hoofdpartner in dit project en zijn verantwoordelijk voor twee van de zes werkpakketten. Het eerste werkpakket legt de basis voor het verbeteren van meteorologische voorspellingen. Het gebruik van neerslagradars is namelijk voor ons werk van groot belang. Daarom gaan we onderzoeken of een nieuwe radar centraal in de Euregio een meerwaarde heeft en of dat we dat kunnen laten aansluiten op de bestaande radar in Aken. Maar ook hoe de door de radar gegenereerde beelden verbeterd kunnen worden. Daarnaast wordt er gewerkt aan het netwerk van neerslagmetingen.

Het tweede werkpakket focust zich op het effect van extreme neerslag op de afvoeren. Het is van groot belang om te weten hoe beken en rivieren lopen reageren op neerslag. We starten met het plaatsen van extra waterstandmeters op locaties die tijdens de watercrisis van 2021 als essentieel zijn aangegeven. Voor de rivieren de Roer, de Geul en de Gulp wordt onderzocht hoe de debietmetingen verbeterd kunnen worden. Tijdens de watercrisis beek dat deze vaste meetapparatuur op kritieke momenten mogelijk kan uitvallen. Er is behoefte aan meetboten die op deze cruciale momenten bijvoorbeeld het water in beeld kan brengen met camera's. Ook bij de overige werkpakketten zijn wij nauw betrokken.

De projectpartners

 1. Waterschap Limburg (hoofdpartner)

 2. Rijkswaterstaat

 3. KNMI

 4. Technische Universiteit Delft

 5. Gemeente Weert

 6. Université de Liège

 7. Provincie Luik (BE)

 8. De Vlaamse Waterweg

 9. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

 10. Wasserverband Eifel Rur

 11. RWTH Aachen Universiteit

Service Public Wallonie (SPW) is een associate partner van dit project. Zij waarderen dit initiatief en zullen, op basis van hun competenties en capaciteiten, indien mogelijk en gevraagd worden om te ondersteunen.


Meer weten over dit project?