Download het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027


Download hier het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027

Download hier het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 (pdf, 18 MB)

Download hier de kaarten (in hoge resolutie) (pdf, 21 MB)

Wilt u reageren? Dat kan in de inspraakperiode van 26 maart tot en met 6 mei 2021

Schriftelijke zienswijzen kunt u van 26 maart tot en met 6 mei richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond, onder vermelding van ‘Waterbeheerprogramma’ of door een mail te sturen naar waterbeheerprogramma@waterschaplimburg.nl.

Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Christel Verstappen of met Paul Geurts via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via bovenstaand e-mailadres.

Hoe ziet het vervolg eruit?

Uw reactie op het ontwerp Waterbeheerprogramma wegen wij af bij het verbeteren van het ontwerp naar een definitief Waterbeheerprogramma. Dit najaar neemt het Algemeen Bestuur een besluit over de vaststelling.

Informatie

  • Bekijk hier de officiële bekendmaking.
  • Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Christel Verstappen of met Paul Geurts via telefoonnummer 088-88 90 100 of via het bovenstaande e-mailadres.