Dijkversterking Steyl - Maashoek


Steyl_1

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De opgave

Het kloosterdorp Steyl is als beschermd dorpsgezicht aangewezen. De dijk bij Maashoek, gelegen aan de zuidkant van Steyl, is een kleine maar belangrijke schakel in het dijktraject Venlo en vormt op dit moment een zwakke plek in dit traject. De dijk bestaat uit een groene dijk afgewisseld met een keermuur. Op een groot deel van de keermuur wordt bij hoogwater een demontabele wand gezet van 1.75 meter hoog.

Op dit moment is de dijk niet hoog en sterk genoeg meer om Steyl ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. Zo brak de dijk in 2003 al eens door. En tijdens de hoogwatercrisis van 2021 was het nodig om aanvullend op de demontabele keringen, ook een noodmaatregel in werking te stellen: een extra tweede ‘dijk’ binnendijks van big bags. Daarna is de Maashoek binnendijks onderwater gezet om zo de waterkering extra stabiliteit te geven door tegendruk te bieden tegen het buitendijkse Maaswater.

De groene dijk en keermuur moeten aanzienlijk verhoogd worden om Steyl ook de komende 100 jaar te beschermen tegen hoogwater. In het zuiden moet de dijk ook gaan aansluiten op de hoge grond.

Unieke oplossing: zelfsluitende kering

Samen met de gemeente Venlo ging Waterschap Limburg in gesprek met de bewoners en bedrijven ‘op’ Steyl. Er werd een omgevingswerkgroep opgericht om samen de opgave, de kansen en de knelpunten te verkennen. Met alle kennis uit het gebied op tafel kon het waterschap zorgvuldige keuzes maken. Vanwege het bijzondere beschermde karakter van het dorp, de ligging van de kering (bij Venlo, waardoor een overstroming veel mensen zou raken) én het feit dat het plein een publieke plek is, kon het waterschap kijken naar een unieke oplossing: een zelfsluitende kering. Dat is een kering die zonder enig menselijk ingrijpen ‘uit zichzelf’ omhoogkomt bij hoogwater. De zelfsluitende kering ontneemt het bijzondere uitzicht vanaf én naar het openbare plein straks alleen op het moment dat het ook echt nodig is: bij hoogwater.

Het proces

Op 8 januari 2019 heeft het waterschap het zogenoemde voorkeursalternatief vastgesteld waarin de zelfsluitende kering is opgenomen. Dit plan is inmiddels uitgewerkt in het Projectplan Waterwet, dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg in maart 2022 vaststelden. Via een aanbesteding vond een selectie plaats van een aannemer met de beste oplossing voor een zelfsluitende kering. De aannemerscombinatie Dijkzone Alliantie, een samenwerking van Ploegam BV, Hollandia Infra, Dura Vermeer en Vlotterkering bv., gaat de uitdaging aan. Hun ontwerp voor de innovatieve zelfsluitende kering wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

De toekomstige opgave in Steyl - Maashoek en omgeving

Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de 185 kilometer Limburgse dijken in 2050 voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid (2017). Op dit moment werken we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL) hard aan het op orde brengen van 54 kilometer dijken. Dijkversterkingsproject Steyl - Maashoek is onderdeel van het HWBP WL. Maar daarna is het werk nog niet klaar.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft een langetermijnaanpak vastgesteld die richting geeft aan de forse dijkversterkingsopgave die Limburg wacht. Wat dit betekent voor gemeente Venlo, leest u in de factsheet.

Veelgestelde vragen over dijkversterking Steyl - Maashoek

  • Waarom wordt de dijk bij Steyl - Maashoek versterkt?

  • Hoe lang kan de zelfsluitende kering straks mee?

  • Wanneer beginnen de werkzaamheden?

De antwoorden op deze en meer vragen vindt u op de pagina veelgestelde vragen.

Wilt u uitleg bij begrippen op deze pagina? Bekijk dan de begrippenlijst.

Meer informatie

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Luuk Claessens via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Luuk Claessens

Laatste wijziging: 27-02-2023

Projectnieuws

Hier kunt u alle nieuwsberichten over dit project nalezen.

Projectplan Waterwet ter inzage

Gedeputeerde Staten van Limburg keurden het Projectplan Waterwet goed. Van 17 mei t/m 28 juni 2022 lag het plan ter inzage. In deze periode kon iedereen een beroep instellen.

Buitendijks balkon voor de Maashoek

Visualisatie mogelijk ontwerp zelfsluitende kering

Waterschap Limburg heeft een contract met combinatie Dijkzone Alliantie afgesloten. Zij werken de komende tijd hun ontwerp voor de zelfsluitende kering verder uit.

Wij maken de dijk

Stephan Kweens en John Roubos

Het vinden van de juiste oplossing voor hoogwaterbescherming is maatwerk. Als omgevingsmanager en technisch manager weten Stephan en John dat als geen ander.

Downloads en documenten

Uw mening telt

Wij zijn benieuwd naar uw persoonlijke mening over hoe wij de voorbereidingen van het dijkproject Steyl - Maashoek aanpakken en u hierover informeren. Het invullen van de vragenlijst kost u per keer een paar minuten.

Onderzoeken

Schermafbeelding 2019-06-13 om 12.47.35