Latbeek


Inleiding

Ten Noord-Oosten van Velden ligt de Latbeek en de Raarveldlossing. Het gemaal in watergang Latbeek vormt een assetknelpunt. Dit betekent dat het gemaal toe is aan vervanging en er gekeken wordt naar verduurzaming en nieuwe technieken.

Projectdoel

  • Regulier onderhoud efficiënter kunnen uitvoeren
  • Verminderen van onderhoudskosten
  • Verbetering in het reguleren van het waterpeil

Wat gaan we doen?

  • We willen het bestaande gemaal vervangen voor een nieuw duurzamer gemaal
  • We willen groot onderhoud verrichten aan het tracé benedenstrooms van het gemaal
  • We willen op diverse plekken duikers vervangen en het bestaande profiel opschonen

Planning

Op dit moment zijn we samen met een ingenieursbureau bezig om het schetsontwerp verder uit te werken naar een definitief ontwerp. Mogelijk dat het ontwerp aangepast wordt op basis van inbreng vanuit de omgeving. Het definitieve ontwerp leggen we voor aan het dagelijks bestuur van het waterschap en komt na vaststelling formeel ter inzage te liggen.

We streven ernaar om in het najaar van 2024 te starten met de voorbereidingen voor de uitvoering van de werkzaamheden. De planning is altijd onder voorbehoud van externe ontwikkelingen. Zo kunnen weersvoorspellingen bijvoorbeeld vertraging geven.

Betrokkenen bij project

  • Gemeente Venlo
  • Direct omwonenden

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Kelly Nijsten. Dit kan, tijdens kantooruren, via het telefoonnummer +316 517 393 75 of per e-mail via k.nijsten@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.