Japanse duizendknoop


Hoe de Aziatische duizendknoop in uw tuin te bestrijden

U heeft er vast over gehoord of gelezen. De Aziatische duizendknoop. Een verzamelnaam voor de Japanse, Sachalinse of Boheemse duizendknoop. De Aziatische duizendknoop, een invasieve exoot,  is veelvuldig in het nieuws en niet onterecht. De plant heeft oersterke wortels en stengels die een enorme groeikracht hebben. De plant wordt dan ook steeds dominanter in het openbare leven. Ze schiet wortel in kieren, scheuren en holle ruimtes en kan daardoor flink schade aanrichten aan ieders eigendommen, zoals dijken en funderingen van gebouwen, wegen, fietspaden en rioleringen en ook aan uw woning of tuin. Helaas is er in Nederland nog geen uniform beleid voor de bestrijding van de Aziatische duizendknoop.

Momenteel werkt Waterschap Limburg voor haar gebied -samen met Provincie Limburg en diverse gemeenten- aan een beheerplan Aziatische duizendknoop. Vooruitlopend op dit beheerplan geven wij u alvast een aantal handreikingen hoe deze enorme en snelgroeiende woekeraar in en om uw huis te bestrijden. Hoe eerder u ingrijpt, hoe beter!