Dijkversterking Heel


Schermafbeelding 2019-06-06 om 10.22.38

Inleiding

'Onze Maas, onze veiligheid’. Onder dit motto werkt Waterschap Limburg aan sterke dijken in de hele provincie. Door klimaatverandering gaat de Maas meer water afvoeren. De dijken in Heel zijn daar niet tegen bestand.

De opgave

De dijken bij Heel zijn groene dijken met een korte damwand aan de zuidzijde van Pol. Deze dijken zijn niet stabiel genoeg. De nieuwe dijken worden niet hoger, maar enigszins breder. Ook kunnen de bomen langs het dijktraject niet blijven staan. Ze staan te dicht langs de dijk en dat is niet goed voor de stabiliteit. De nieuwe maatregelen moeten tevens voorkomen dat er water en zand onder de dijk door kan stromen.

Samen met de omgeving ging het waterschap al vroeg in gesprek over de opgave. Zo kon het waterschap keuzes maken. Veel wensen uit de omgeving bleken een plaats te kunnen krijgen in het ontwerp. Zo kunnen de tuinen en de achteromweg aan de Pol gehandhaafd worden. Ook aan de Wessemerweg zijn minder gronden nodig dan vooraf ingeschat was. In 2018 stelde het waterschap het zogenoemde voorkeursalternatief vast.

Het proces

Van 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 wordt het Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage gelegd. Dan kan de omgeving gedurende 6 weken formeel reageren door een zienswijze in te dienen. Dit kan ook tijdens de inloopavonden op 27 juni 2019 en 23 juli 2019. Na vaststelling van het Definitief Projectplan Waterwet start de uitvoeringsfase. Deze fase zal ongetwijfeld hinder met zich meebrengen. Dat is niet altijd makkelijk, wel noodzakelijk. Het is goed wonen, werken en ontspannen in Heel. En dat houden we graag zo.

Meer weten? Bekijk de dijkversterking Heel in een notendop.

Planning

WL_Communicatieframe Heel_tijdlijn web_01

*De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de ingediende zienswijzen en beroepsprocedures

Veelgestelde Vragen over Dijkversterking

Samenvatting Voorkeursalternatief

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Sandra Kemps staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

Voorpublicatie Ontwerp Projectplan Waterwet

De inzageperiode valt grotendeels in de zomervakantie, daarom hebben we ervoor gekozen het Ontwerp Projectplan Waterwet al online te plaatsen.

Aankomende inloopavond

Inloopavond 23 juli 2019

Locatie: Cultureel Centrum Don Bosco, Monseigneur Savelbergweg 100, Heel
Doorlopend te bezoeken tussen 19:00 en 21:00

Downloads en documenten

Onderzoeken

schermafbeelding_2019-04-17_om_10_22_45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.

Verhalen achter de dijk