Dijkversterking Heel - Projectplan Waterwet

Laatst gepubliceerd op 10 maart 2020 (om 10:00)

Waar kan ik de publicatie van het  Projectplan Waterwet dijkversterking Heel terugvinden?

Het goedkeuringsbesluit, het projectplan, de omgevingsvergunningen, de ontheffing,  de leggerwijziging en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van vrijdag 28 februari 2020 tot en met vrijdag 10 april 2020:

  • bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht, tijdens kantooruren;
  • in het gemeentehuis van de gemeente Maasgouw, Markt 36,6051 DZ te Maasbracht, op de aldaar gebruikelijke wijze;
  • ten kantore van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, op de aldaar gebruikelijke wijze, tijdens kantooruren.

    Deze besluiten en bijbehorende stukken worden gedurende de inzagetermijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl.


Procedure

Het goedkeuringsbesluit, het projectplan, de omgevingsvergunningen, de ontheffing,  de leggerwijziging en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van vrijdag 28 februari 2020 tot en met vrijdag 10 april 2020. Personen die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Meer informatie over het eventueel instellen van beroep vindt u op www.overheid.nl.