Dijkversterking Heel - Projectplan Waterwet

Laatst gepubliceerd op 15 april 2020

Waar kan ik de publicatie van het  Projectplan Waterwet dijkversterking Heel terugvinden?

Het goedkeuringsbesluit, het Projectplan Waterwet, de omgevingsvergunningen, de ontheffing, de leggerwijziging en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van vrijdag 28 februari t/m vrijdag 10 april 2020. De besluiten en bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien. Ze worden gedurende de inzagetermijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

Voor de uitvoering van het Projectplan Waterwet dijkversterking Heel zijn ook nog ontwerpbesluiten, de zogenaamde ontwerp-uitvoeringsbesluiten, nodig. Dit zijn:

  • het ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (beschermde soorten) en
  • ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming (beschermde gebieden).

Deze zijn inmiddels door de provincie Limburg vastgesteld en liggen  ter inzage van vrijdag 10 april t/m vrijdag 22 mei 2020.
De besluiten en bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien. Ze worden gedurende de inzagetermijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

U kunt alle stukken ook inzien:

  • bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht;
  • in het gemeentehuis van de gemeente Maasgouw, Markt 36,6051 DZ te Maasbracht;
  • ten kantore van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond.

Door de maatregelen in verband met het coronavirus zijn de mogelijkheden om de stukken op kantoor in te zien beperkt.  Indien u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u daarom telefonisch contact op te nemen met:

  • Provincie Limburg, de heer J. Goudriaan, tel. 043 - 389 74 52;
  • Gemeente Maasgouw, de heer M. Geurts, tel 0475 - 852500;
  • Waterschap Limburg, de heer R. Gaastra, tel. 06 - 24 58 63 24.

Procedure

Het goedkeuringsbesluit, het projectplan, de omgevingsvergunningen, de ontheffing,  de leggerwijziging en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van vrijdag 28 februari 2020 tot en met vrijdag 10 april 2020. Personen die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Zij kunnen beroep indienen. Ook kan iemand beroep indienen die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. Meer informatie over het eventueel instellen van beroep vindt u op www.overheid.nl.

De ontwerp-uitvoeringsbesluiten zoals ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (beschermde soorten) en ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming (beschermde gebieden) liggen ter inzage van vrijdag 10 april t/m vrijdag 22 mei 2020. Een ieder kan een zienswijze indienen. Meer informatie over het indienen van een zienswijze vindt u op www.overheid.nl.