Dijkversterking Heel - Ontwerp Projectplan Waterwet


Het Ontwerp Projectplan Waterwet dijkversterking Heel lag in 2019 ter inzage.

Van 20 juni t/m 31 juli 2019 lag het Ontwerp Projectplan Waterwet dijkversterking Heel met een aantal ontwerp-besluiten, waaronder ontwerp-legger, ter inzage. Tijdens de ter inzage periode kon formeel op de stukken worden gereageerd met een zienswijze. Daarnaast werden er twee inloopbijeenkomsten georganiseerd waarbij ook hulp geboden werd voor het indienen van een zienswijze. Wilt u meer weten?

De officiële bekendmaking van het Ontwerp Projectplan Waterwet dijkversterking Heel met alle bijbehorende bijlagen en ontwerp-besluiten vindt u op www.overheid.nl