Deeltraject laggzone Kabroekse Beek


Inleiding

Waterschap Limburg is bezig met de voorbereidingen van de pilot voor de beekdalbrede aanpak van de Groote Molenbeek. Onderdeel van deze pilot is het deeltraject van de aanleg van een laggzone. We zien mogelijkheden om een laggzone in de omgeving van de Kabroekse Beek aan te leggen.

Lagg is een Zweeds woord voor het overgangsgebied tussen hoogveen en de verderop gelegen mineraalrijke grond. Het zure hoogveenwater en het kwel- en regenwater mengen zich daar. Dat zorgt voor een gebied met een hoge biodiversiteit.

Projectdoel

  • Meer inzicht krijgen in de werking van een laggzone en de effecten op de omgeving.
  • Creëren van een natuurlijke overgang van veengebied naar beekdal.
  • 'Hydrologische tegendruk' realiseren voor de Mariapeel. Bij hydrologische tegendruk stijgt de grondwaterstand en zijgt water minder snel weg uit een gebied.
  • Een natuurlijk hydrologische buffer realiseren, die zijn werking doet in natte en droge perioden.
  • Verhogen van de biodiversiteit.

Wat gaan we doen?

  • Onderzoeken welke stappen er gezet moeten worden om de laggzone te ontwikkelen.
  • De ontwateringsdiepte van de Kabroeksebeek verhogen. De ontwateringsdiepte is het hoogteverschil tussen de bovenkant van de grond en de grondwaterstand. Met deze aanpassing creëren we tegendruk.

Planning

De pilot loopt van 2021 tot en met 2028. In 2021 en 2022 zijn we bezig geweest met de voorbereidingen.

Op maandagavond 13 februari organiseerde het waterschap een eerste startbijeenkomst over de pilot bij de Turfhoeve in Sevenum.

In 2023 starten we met het opstellen van een aantal varianten voor de inrichting van de laggzone. Ook doen we onderzoek naar de ontwikkeling van de laggzone. We zijn op dit moment bezig om dit te verkennen. Hierna gaan we op zoek naar de geschikte gronden en maken we een projectplan en een ontwerp. De omgeving kan hierover meedenken. Meer informatie volgt binnenkort.

Betrokkenen bij project

  • Gemeente Horst aan de Maas
  • Provincie Limburg
  • Omwonenden

Meer informatie

Voor vragen over gronden kunt u contact opnemen met gebiedsmakelaar Wout Gommers via w.gommers@waterschaplimburg.nl of via +316 577 515 54.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met projectleider Esther de Jong via e.dejong@waterschaplimburg.nl +316 317 597 40.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email. Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.