Peelkanalen


DIT PROJECT IS UITGEVOERD

Inleiding

In het Waterakkoord (WATAK) van 1994 zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de waterschappen voor een goede verdeling van de aan- en afvoer van water vanuit de Maas. De laatste jaren is er niet genoeg water in de Peelregio tijdens de droge periodes in de zomer. Rijkswaterstaat gaat nu de wateraanvoer naar de Peelregio verhogen van 3,4 m³/s naar tenminste 5,4 m3/s. Dit doen ze door aanpassing en groot onderhoud aan de Noordervaart.

Het water dat vanuit de Noordervaart komt wordt via het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal over het gebied verdeeld. Langs deze kanalen liggen meerdere punten waar het water verder het gebied in kan stromen. We maakten afspraken met Waterschap Aa en Maas om de kanalen klaar te maken voor al het extra water dat uit de Noordervaart gaat komen.

Projectdoel

Droogte tegen gaan in een gebied dat jaarlijks water te kort heeft.

Wat hebben we gedaan?

Verdeelwerken

Om het water goed te verdelen en sturen, moesten we een dertiental kunstwerken aanpassen of vervangen. Daarnaast wilden we zo veel mogelijk wat aanvoeren naar het droge gebied, zonder een hoger risico op wateroverlast. Een deel van de stuwen hebben we daarom geautomatiseerd. Zo kunnen we ze snel en makkelijk vanuit een centrale regiekamer besturen. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Omdat er veel meer water het gebied in zal komen moeten we zorgen dat de kanalen dit extra water aankunnen.

Kanaal van Deurne en Helenavaart

Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het Groot Onderhoud Peelkanalen en zijn inmiddels afgerond. We pasten de kades van de kanalen aan, zodat deze steviger en waterdicht zijn. Zo lekt er geen water weg naar de omliggende percelen. Daarnaast zorgden we dat bevers geen burchten in de kades kunnen maken. Zo blijven de kades stevig en veilig. Naast de kanalen legden we onderhoudspaden en inspectie plekken aan, zodat we onderhoud aan de kanalen in de toekomst goed kunnen uitvoeren.

Peelkanaal

Er zijn twee plekken van het Peelkanaal die de hogere wateraanvoer niet aan kunnen. Het deel op het defensieterrein is dichtgeslibd en dit slib moesten we weghalen (baggeren). Een stuk zuidelijker stroomt het kanaal door een hoge rug in het landschaap, waardoor het kanaal vrij diep en smal is. Het kanaal maken we breder en dieper, zodat het water hier goed door kan stromen. Naast deze twee trajecten maakten we een kade van het kanaal hoger, om de overstroming van de percelen ernaast te voorkomen.

Het tracé bij het defensieterrein is inmiddels helemaal opgeschoond. Op de andere stukken moeten nog werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van een nieuw project genaamd 'Assetknelpunt Robuust Peelkanaal'.

Planning

Alle werkzaamheden voor project Peelkanalen zijn inmiddels uitgevoerd. Binnen het nieuwe project 'Assetknelpunt Robuust Peelkanaal' worden werkzaamheden opgepakt die nog bij het Peelkanaal uitgevoerd moeten worden.

Betrokkenen bij project

  • Waterschap Aa en Maas
  • Provincie Limburg
  • Gemeente Horst aan de Maas
  • Dorpsraad Griendtsveen
  • Staatsbosbeheer

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met omgevingsmanager Marco Siecker. Dit kan via het telefoonnummer +31 6 8191 8141 of per e-mail naar m.siecker@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.