Assetknelpunt Robuust Peelkanaal


WhatsApp Image 2023-07-27 at 16.37.32 (Breedbeeld)

Inleiding

Tussen de Deurneseweg (De Halte) in Griendtsveen tot aan het afleidingskanaal (Vredepaal) op de grens van Limburg met Noord-Brabant ligt de watergang Peelkanaal. Het profiel van watergang Peelkanaal is op dit moment niet robuust genoeg. Hierdoor kan de water aan- en afvoer zoals beoogd in project Peelkanalen niet gegarandeerd worden. Ook zorgt het voor onveilige (werk)situaties. We willen deze problemen oplossen en zorgen voor een Robuust Peelkanaal. Dit doen we in verschillende fases.

Projectdoel

 • Komen tot een robuuste en duurzame oplossing voor instandhouding van het beekprofiel
 • Waar mogelijk ecologische meerwaarde toevoegen
 • Efficiënt beheer en onderhoud kunnen uitvoeren

Wat gaan we doen?

 • Profiel aan de oostkant verflauwen en elzen aanplanten, waardoor er doorgewortelde en stabiele oevers ontstaan. Daarnaast warmt het water minder snel op door de toevoeging van schaduw. De elzen ontwikkelen zich als struiken, waardoor deze niet interessant zijn voor bevers om in te knagen.
 • De vrijgekomen grond wordt aan de andere kant van de beek verwerkt in het talud. Dit is het schuine gedeelte van de beek. Het onderhoudspad wordt zo verstevigd.
 • Aan de westkant van de beek wordt een beschoeiing aangebracht. Dit voorkomt afkalving en graverij van bevers. Bij afkalving zakt de oever van de waterloop in elkaar.

Planning

Op dit moment worden de mogelijkheden verkend om aan de doelen van het project te kunnen voldoen. Dit betekent dat er verschillende onderzoeken worden uitgevoerd en we gesprekken voeren met belanghebbenden. Hierna starten we met het vormen van een plan en het maken van een ontwerp.

We werken met drie verschillende gebieden in verschillende fases. Het Peelkanaal hebben we ingedeeld in de volgende stukken:

 • Deelgebied 1: Ysselsteyn (De Halte - Deurneseweg)
 • Deelgebied 2: Meerselsepeel-Kempkensberg (Deurneseweg - Vliegbasis)
 • Deelgebied 3: Vliegbasis-Vredepaal

De deelgebieden hebben elk hun eigen prioriteit. Op dit moment ligt de focus op deelgebied 1 en deelgebied 2 tot aan het Defensieterrein. Deze uitvoering staat vooralsnog gepland voor 2025. In het participatieplan aan de zijkant van deze pagina leest u hoe we de omgeving betrekken bij het vormen van de plannen. Uitvoering van deelgebied 3 staat nog niet op de planning.

Betrokkenen bij project

 • Gemeente Venray
 • Defensie
 • Omwonenden
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Provincie Limburg
 • Europese Unie

logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur[1]

Logo_POP3_EU

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Marco Siecker. Dit kan via het telefoonnummer +31 6 8191 8141 of per e-mail naar m.siecker@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.