Rijnbeek / Bultenven


IMG_1144 (Breedbeeld)

DIT PROJECT IS UITGEVOERD

Inleiding

Het klimaat verandert en we krijgen vaker te maken met uitersten. Temperaturen stijgen en gebieden drogen uit, maar ook extreme buien komen regelmatiger voor. Hierdoor ontstaat er soms wateroverlast in het kassengebied ’t Ven Noord in Venlo. Er zijn nu mogelijkheden voor het waterschap om die problemen te beperken.

Projectdoel

  • Verbetering aan het watersysteem om wateroverlast zo goed als mogelijk te beperken

Wat gaan we doen?

  • Vervanging duiker Koeveenbeek
  • Afgraven Rijnbeek en Middendijk Veenkanaal en slib verwijderen
  • Betonnen bodem- en taludbescherming in duikers aanbrengen
  • Kunststof beschoeiing bij gedeelte van Middendijk Veenkanaal en deel van watergang Bultenven
  • Aanbrengen zandvangconstructie aan de Middenweg

Planning

De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.

Betrokkenen bij project

  • Omwonenden
  • Glastuinbouwbedrijven
  • Gemeente Venlo

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Kelly Nijsten. Dit kan telefonisch via +316 517 393 75 of per e-mail via k.nijsten@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.