Dijkversterking Steyl - Maashoek


Steyl_dijk6_klein_GerPeeters

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

De opgave

De huidige dijk bij het kloosterdorp Steyl, dat als beschermd dorpsgezicht is aangewezen, bestaat uit een groene dijk afgewisseld met een keermuur. Op een groot deel van de keermuur wordt bij hoogwater een demontabele wand gezet van 1.75 meter. De dijk is onderdeel van het dijktraject Venlo en vormt op dit moment een zwakke plek in dit traject.
Op dit moment is de dijk niet hoog en sterk genoeg meer om Steyl ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. Zo brak de dijk in 2003 al eens door. De groene dijk en keermuur moet nu aanzienlijk verhoogd worden om Steyl ook de komende 50 jaar veilig te houden voor hoogwater.

Unieke oplossing: zelfsluitende kering

Samen met de gemeente Venlo ging Waterschap Limburg in gesprek met de bewoners en bedrijven ‘op’ Steyl. Er werd een omgevingswerkgroep opgericht en samen werd de opgave, de kansen en de knelpunten verkend. Met alle kennis uit het gebied op tafel kon het waterschap zorgvuldige keuzes maken. Vanwege het bijzondere beschermde karakter van het dorp én het feit dat het plein een publieke plek is, kon het waterschap kijken naar een unieke oplossing: een zelfsluitende kering. Dat is een kering die in de grond verwerkt zit en zonder enig menselijk ingrijpen ‘uit zichzelf’ omhoog komt bij hoogwater.

Het proces

Op 8 januari 2019 heeft het waterschap het zogenoemde voorkeursalternatief vastgesteld waarin de zelfsluitende kering is opgenomen. Volgende stap is de uitwerking van het voorkeursalternatief en de beschrijving van het totale dijktraject. Dit alles wordt uitgewerkt in een Ontwerp Projectplan Waterwet.

Wilt u meer weten? Bekijk de dijkversterking Steyl - Maashoek in een notendop.

Meer informatie

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Kijk achter de Dijk

Een dijkversterking vraagt een zorgvuldig proces, dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. De omgevingsmanagers zetten zich daar dagelijks met plezier voor in. In deze video neemt omgevingsmanager Luuk Claessens u mee achter de schermen bij dijkversterking Steyl - Maashoek.

Downloads en Documenten

Verhalen achter de dijk

VAD_Steyl

“Het zicht op de ‘skyline’ van Steyl moest behouden blijven”

Onderzoek

Schermafbeelding 2019-06-13 om 12.47.35

Om informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.

Veel gestelde vragen over dijkversterking