Dijkversterking Arcen


arcen_pano_onweerswolk

Inleiding

Waterschap Limburg werkt aan het versterken van een deel van de dijk bij Arcen. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

Wat gaan we doen?

Het dijktraject in Arcen beschermt de dorpskern. De dijk bestaat uit groene en harde keringen met demontabele delen. Een groot deel van de dijk loopt door de achtertuinen van bewoners. Ook bestaat de kering uit bebouwing, zoals het kasteel aan de zuidkant van Arcen.

De hoge cultuurhistorische, ruimtelijke en recreatieve waarden van Arcen zijn  nauw verbonden met de Maas. Er is weinig ruimte voor de waterkering; de ruimtelijke en technische inpassing van een nieuw dijkontwerp vraagt daarom om maatwerkoplossingen.

De komende jaren gaan we samen met belanghebbenden, zoals de gemeente Venlo, bewoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties, op zoek naar een oplossing voor het aanpassen van de dijken.

Dijkverlegging voor behoud winterbed

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in oktober 2016 besloten om op een aantal plaatsen het verleggen van dijken te onderzoeken. Zo ook in Arcen. We noemen dit ook een systeemmaatregel. Lees meer informatie over systeemmaatregelen.

Planning

2016-2020      verkenningsfase

2020-2022      planuitwerkingsfase

Vanaf 2022     realisatiefase

Deze planning is onder voorbehoud

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.