Dijkversterking Arcen


arcen_pano_onweerswolk

Hoogwaterbescherming in Arcen

Op dit moment zijn de keringen niet hoog en sterk genoeg om Arcen ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De plannen zijn nu uitgewerkt in een nota voorkeursalternatief (VKA). De publicaties kunt u raadplegen op de documentenpagina. Meer informatie over de opgave, de te nemen stappen en concrete veel gestelde vragen over dit onderwerp vindt u op deze pagina.

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

De opgave

De huidige dijken bij Arcen bestaan uit groene en harde keringen met demontabele delen. Het traject bestaat uit 3 delen:

-        Arcen Noord, bij de Hertog Jan brouwerij en de Proeverij

-        Arcen Midden, waar bewoners direct aan de Maas wonen en het plein bij de Schanstoren

-        Arcen Zuid, bij kasteel Arcen met de kasteeltuinen en de watermolen.

De situatie in toeristische trekpleister Arcen is bijzonder. In Arcen Noord gaat een dijkverlegging plaatsvinden en in Arcen Midden gaat de harde kering door of op de rand van de tuinen van bewoners en bedrijven. Ook raken de plannen ondernemers in het gebied.

Op dit moment zijn de dijken niet hoog en sterk genoeg om Arcen ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De dijken zullen dus aanzienlijk verhoogd moeten worden om Arcen ook de komende jaren veilig te houden.

Naast het versterken van de dijken wordt in Arcen ook onderzocht of de dijk verlegd kan worden. Dit gebeurt in opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu. Door de dijkverlegging wordt ruimte van de Maas behouden die op andere plekken door dijkversterkingen wordt weggenomen.

Op donderdag 21 november 2019 heeft Minister van Infrastructuur en Waterstaat een besluit genomen over de systeemmaatregelen.

Het proces

Waterschap Limburg ging al vroeg in het proces in gesprek met de bewoners en bedrijven. Samen werd gekeken naar de opgave, de kansen en knelpunten. De bewoners van Arcen Midden hebben zelf binnen de kaders van het waterschap het tracé bepaald. Met alle kennis uit het gebied op tafel heeft het waterschap vervolgens zorgvuldige keuzes gemaakt en vastgelegd in het voorkeursalternatief met de milieueffectrapportage.

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft deze vastgesteld. De minister steunt de tracékeuze voor de dijkverlegging. De volgende projectstap is de uitwerking van het voorkeursalternatief en de beschrijving van het totale dijktraject. Dit alles wordt uitgewerkt in een Projectplan Waterwet.

Wilt u meer weten? Lees hier meer over het project in een notendop.

2020-02-26_WL_Arcen_tijdlijn_DIGI

Veel gestelde vragen over de dijkversterking Arcen

  • Kan ik straks nog wandelen op het pad langs de Maas?

  • Wanneer is de exacte hoogte van de dijk bekend?

  • Waarom moet de kering in Arcen worden verlegd (systeemmaatregel)?

  • Waarom wordt plan Hertogbroek niet uitgevoerd in plaats van een dijkverlegging?

  • Waarom wordt er niet op meerdere plekken adaptief gebouwd?

  • Waarom wordt er niet in Arcen Midden een zelfsluitende kering aangelegd?

  • Waarom wordt de kering bij de Schanstoren op een plek aangelegd, zodat de Schanstoren binnendijks komt?

De antwoorden op deze vragen kunt u vinden op de pagina veel gestelde vragen.

Wilt u uitleg bij begrippen op deze pagina? Bekijk dan de begrippenlijst.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1
Heeft u vragen? Heeft u vragen? Onze omgevingsmanager Rudy de Groote staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

Helderheid over tracékeuze

arcen-DSCF3874

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft het voorkeursalternatief van de dijktrajecten Arcen en Well vastgesteld. Ook Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat steunt de tracékeuze voor dijkverlegging (systeemmaatregel) in Arcen en Well uit het voorkeursalternatief.

Ontdek de dijkversterking

Ontdek de dijkversterking

In september en oktober 2020 hebben activiteiten plaats gevonden waarin u alles te weten kon komen over de dijkversterking en -verlegging in Arcen.  Bekijk hier de informatie die te zien was tijdens de expositie in MFA De Schans.

Downloads en documenten

Verhalen achter de dijk

Onderzoeken

WL-onderzoek

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.