Dijkversterking Arcen


arcen_pano_onweerswolk

Inleiding

Waterschap Limburg werkt aan het versterken van een deel van de dijk bij Arcen. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

Wat gaan we doen?

Het dijktraject in Arcen beschermt de dorpskern. De dijk bestaat uit groene en harde keringen met demontabele delen. Een groot deel van de dijk loopt door de achtertuinen van bewoners. Ook bestaat de kering uit bebouwing, zoals het kasteel aan de zuidkant van Arcen.

De hoge cultuurhistorische, ruimtelijke en recreatieve waarden van Arcen zijn  nauw verbonden met de Maas. Er is weinig ruimte voor de waterkering; de ruimtelijke en technische inpassing van een nieuw dijkontwerp vraagt daarom om maatwerkoplossingen.

De komende jaren gaan we samen met belanghebbenden, zoals de gemeente Venlo, bewoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties, op zoek naar een oplossing voor het aanpassen van de dijken.

Fasering

2017-2018         verkenningsfase

2018-2019         planuitwerkingsfase

Vanaf 2019        realisatiefase

Deze planning is onder voorbehoud

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Verhalen achter de dijk

cecille

Hij werkt als luchtverkeersleider op Schiphol, maar woont nog altijd in zijn geboortedorp Arcen. Cecile van den Kroonenberg, voorzitter van de Dorpsraad Arcen, vindt die lange reistijd geen enkel probleem. “Elke keer als ik Arcen binnenrijd, zie ik weer hoe mooi het hier is.”

Werken in het veld