Dijkversterking Belfeld


Belfeld_dijk20_Coupure2_GerPeeters-2

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

Opgave

De dijken in Belfeld bestaan uit twee groene keringen afgewisseld met een keermuur met een coupure en een deel met demontabele wanden. Na de overstromingen in de jaren ’90 zijn deze dijken als tijdelijke bescherming aangelegd. Inmiddels blijkt dat ze niet hoog en sterk genoeg zijn om ook in de toekomst Belfeld voldoende te beschermen. Onderdeel van de dijkversterking is het wijzigen van het tracé aan de zuidkant van Belfeld. Daarbij wordt de huidige schaardijk vervangen door een korte aansluiting naar de hoge grond. De demontabele wanden zijn vanwege het beheer en onderhoud, niet wenselijk. Er staat dus behoorlijk wat te gebeuren in Belfeld.

Proces

Het waterschap ging al vroeg in gesprek met de omgeving. Zo konden verschillende oplossingen met elk hun voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen worden om zo goede keuzes te kunnen maken. Dit is lang niet altijd makkelijk, maar wel noodzakelijk.

Op 23 januari 2018 stelde het waterschap het zogenoemde voorkeursalternatief vast. Momenteel bevindt het project zich in de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief verder in detail uitgewerkt. Het gaat dan om de uitwerking van het voorkeursalternatief en de beschrijving van het totale dijktraject met onder andere de ligging, de hoogte, breedte en vorm van het dijktraject. Dit alles wordt uitgewerkt in een Projectplan Waterwet.

Wilt u meer weten? Lees meer over het project in Belfeld.

Planning Belfeld

Samenvatting voorkeursalternatief

Veel gestelde vragen over dijkversterking

Dijkversterking in Limburg

Veel gestelde vragen over de dijkversterking Belfeld

  • Wat gebeurt er met de huidige waterkering in het zuidelijke gebied?
  • Wat gebeurt er met de Rijksweg?
  • Wanneer gaan we in het gebied iets merken van de uitvoering?
  • Kunnen de dijken lager?

De antwoorden op deze vragen kunt u vinden op de pagina veel gestelde vragen.

Wilt u uitleg bij begrippen op deze pagina? Bekijk dan de begrippenlijst.

Contact

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen? Onze omgevingsmanager Luuk Claessens staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Luuk Claessens

Aanpassing dijkontwerp in Belfeld

Een dijk moet veilig maar niet hoger dan noodzakelijk. Uit de herijking in Belfeld blijkt dat de hoogte van de dijk lager kan dan is opgenomen in het Voorkeursalternatief (VKA) uit de verkenningsfase.

Downloads en documenten

Verhalen achter de dijk

wim_van_hooren_5

Belfeld in vogelvlucht

Onderzoeken

Schermafbeelding 2019-04-17 om 10.22.45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.