Dijkversterking Belfeld - veelgestelde vragen


Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 - 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

 • Wat gebeurt er met de huidige waterkering in het zuidelijke gebied?
  De huidige kering, ten zuiden van het nieuwe tracé, komt te vervallen. Zoals het er nu uit ziet, wordt deze afgegraven.
 • Wat gebeurt er met de Rijksweg?
  Ter plekke waar de dijk de Rijksweg kruist, zal deze worden opgehoogd. Dit gebeurt in nauw overleg met de eigenaar van de weg, de gemeente Venlo, en de omwonenden. Hierbij wordt rekening gehouden met alle richtlijnen voor verkeer zoals zichtlijnen en verkeersveiligheid, en zullen ook de gevolgen voor trillingen en geluid worden onderzocht.
 • Wanneer gaan we in het gebied iets merken van de uitvoering?
  In 2023 start naar verwachting de aannemer met de werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen mogelijk hinder veroorzaken, waarvan u tijdig op de hoogte wordt gebracht. De betrokken aannemer zal u hiervan op de hoogte brengen.
 • Kunnen de dijken lager?
  Per dijktraject is in de wet vastgelegd aan welke veiligheidsnorm deze moet voldoen, oftewel tot welke overstromingskans de dijk moet standhouden. Aan de wettelijke norm kan het waterschap niets veranderen. Wel hebben we binnen die vastgelegde norm een bepaalde ontwerpvrijheid. We kijken dus naar een aantal keuzes die we kunnen maken bij het ontwerp. Als we meer weten van de lokale situatie kunnen we ook beter maatwerk bieden.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem een kijkje tussen de algemene veelgestelde vragen