Dijkversterking Blerick Groot-Boller


Inleiding

Onze Maas, onze veiligheid. Onder dit motto werkt Waterschap Limburg aan sterke dijken in de hele provincie Limburg. Zo ook aan het versterken van een deel van de dijk bij Blerick Groot-Boller. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas te voldoen.

Wat gaan we doen?

De dijk bij Blerick Groot-Boller bestaat voor een groot deel uit groene kering. Ter hoogte van de industriehaven Groot-Boller is er een keermuur.

Het deel van de dijk bij Blerick Groot-Boller is onderdeel van het dijktraject Blerick. Het beschermt het bedrijventerrein bij de industriehaven. Er zijn plannen om de jachthaven te verplaatsen naar de overkant van de Maas, zodat de industriehaven kan uitbreiden.

Gemeente Venlo, Provincie Limburg, Rijk en Waterschap Limburg zijn overeengekomen om de ruimtelijke opgaven voor de ontwikkeling van de industriehaven, de jachthaven en de oefen- en
recreatieplas in Venlo integraal en in samenhang met de hoogwaterveiligheidsopgaven te verkennen. Gemeente Venlo vormt een projectorganisatie waarin het waterschap is vertegenwoordigd.

Planning

2017-2018              planuitwerkingsfase

Vanaf 2019             realisatiefase

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Interesse in andere dijkversterkingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.  Of volg ons via Twitter of Facebook. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mandy van der Waa via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.