Dijkversterking Heel


Schermafbeelding 2019-06-06 om 10.22.38

Inleiding

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

De opgave

De dijken bij Heel zijn groene dijken met een korte damwand aan de zuidzijde van Pol. Deze dijken zijn niet stabiel genoeg. De nieuwe dijken worden niet hoger, maar enigszins breder. Ook kunnen de bomen langs het dijktraject niet blijven staan. Ze staan te dicht langs de dijk en dat is niet goed voor de stabiliteit. De nieuwe maatregelen moeten tevens voorkomen dat er water en zand onder de dijk door kan stromen.

Samen met de omgeving ging het waterschap al vroeg in gesprek over de opgave. Zo kon het waterschap keuzes maken. Veel wensen uit de omgeving bleken een plaats te kunnen krijgen in het ontwerp. Zo kunnen de tuinen en de achteromweg aan de Pol gehandhaafd worden. Ook aan de Wessemerweg zijn minder gronden nodig dan vooraf ingeschat was. Op 23 januari 2018 stelde het waterschap het zogenoemde voorkeursalternatief vast.

Het proces

Van 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 werd het Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage gelegd.De omgeving kon gedurende 6 weken formeel reageren door een zienswijze in te dienen. Na vaststelling van het Definitief Projectplan Waterwet start de uitvoeringsfase. Deze fase zal ongetwijfeld hinder met zich meebrengen. Dat is niet altijd makkelijk, wel noodzakelijk. Het is goed wonen, werken en ontspannen in Heel. En dat houden we graag zo.

Meer weten? Bekijk de dijkversterking Heel in een notendop.

2020_03_10_WL_Communicatieframe Heel_tijdlijn web_01[1]

Planning

WL_Communicatieframe Heel_tijdlijn web_01

*De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de ingediende zienswijzen en beroepsprocedures

Veel gestelde vragen over dijkversterking

Samenvatting Voorkeursalternatief

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Sandra Kemps staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

Projectplan Waterwet en ontwerpbesluiten ter inzage

Het Projectplan Waterwet dijkversterking Heel ligt van 28 februari 2020 tot en met 10 april 2020 ter inzage. Ook komen de ontwerpbesluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het Projectplan ter inzage te liggen. Meer informatie vindt u op onderstaande pagina.

Ontwerp Projectplan Waterwet

In het Ontwerp Projectplan Waterwet Heel vindt u de exacte beschrijving van het totale dijktraject en de uitwerking van de dijkversterking.

Downloads en documenten

Onderzoeken

schermafbeelding_2019-04-17_om_10_22_45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.

Verhalen achter de dijk