Dijkversterking Thorn - Wessem


Thorn_Wessem_dijk1_klein_GerPeeters2

Inleiding

Waterschap Limburg werkt aan het versterken van een deel van de dijk in Thorn, Wessem en Heel. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

Wat gaan we doen?

Bij Thorn, Wessem en Heel is een groot deel van de keringen aangelegd na het ontstaan van de Maasplassen. Deze keringen beschermen de woonkernen van de dorpen. Ze bestaan uit een groene dijk met, achter een groot deel van de kering, een beek. De kering sluit bij Thorn aan op de kering van Vlaanderen. Er wordt ook onderzocht of het landelijke gebied tussen Thorn en Wessem behouden kan blijven voor waterberging in extreme hoogwater situaties.

De dijktrajecten Thorn - Wessem en Heel worden met elkaar verbonden via beken. In het project bekijken we ook hoe problemen met de waterhuishouding opgelost kunnen worden. Tijdens hoge waterstanden is er namelijk veel pompcapaciteit nodig om het gebied droog te houden. Momenteel wordt uitgezocht of de projecten Thorn - Wessem en Heel samen uitgevoerd kunnen worden en of we daarbij ook beekherstel en de waterhuishouding kunnen meenemen.

Voor de dijktrajecten Thorn - Wessem en Heel overlegt het waterschap met belanghebbenden in het gebied: vertegenwoordiging van bewoners, de Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB), Natuurmonumenten, Limburgs Landschap, de dorpsraad, verschillende verenigingen en stichtingen, particuliere bedrijven, de VVV, Rijkswaterstaat, provincie en gemeente Maasgouw. Zij vormen de omgevingswerkgroep en brengen hun belangen en kennis over het gebied in.

Naar verwachting kan het waterschap in 2018 een keuze maken voor een voorkeursvariant. Deze moet passen in de omgeving, zo min mogelijk hinder veroorzaken voor de bewoners in de buurt en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten worden aangelegd.

Planning

2017                  verkenningsfase

Vanaf 2019       realisatiefase

Deze planning is onder voorbehoud

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Verhalen achter de dijk

wim_janssen_1

"Alle Limburgers verdienen het om veilig en droog te kunnen wonen. Er is meer dan een mooi uitzicht alleen.”