Dijkversterking Thorn - Wessem - veelgestelde vragen


Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ralph Gaastra staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

  • Wat is een voorkeursalternatief (VKA)?

Het waterschap verkent samen met de omgeving het gebied, de opgave, knelpunten en kansen. Vervolgens worden alternatieven bedacht voor het versterken van de dijk. Hieruit wordt, na het zorgvuldig afwegen van deze alternatieven vanuit meerdere belangen, een voorkeursalternatief gekozen. Dit wordt vaak afgekort tot VKA. Bekijk deze en meer begrippen in de begrippenlijst.

  • Hoe staat het met kwelwater in de plannen zoals ze er nu liggen?

De minister heeft besloten dat er geen retentiegebied in het middengebied van Thorn - Wessem komt en dat de huidige kering wordt versterkt conform de wettelijke norm. Hiermee komt er ook geen extra kwel vanuit het middengebied tussen Thorn en Wessem naar de kernen.

  • Wat verandert er precies met de wijziging van de huidige status rivierbed?

De huidige status rivierbed betekent dat bewoners en ondernemers nu niet zonder vergunning van het Rijk kunnen bouwen of uitbreiden. Vanwege de waterbergende functie wordt overgestapt van een individuele vergunningplicht naar een begrensde langjarige gebiedsontwikkelruimte voor het gebied tussen Thorn en Wessem. Rijk en regio werken voor 1 januari 2021 kaders hiervoor verder uit. Daarna informeren we u opnieuw.

  • Staat uw vraag er niet tussen?

Neem een kijkje tussen de algemene veelgestelde vragen.