Technisch adviseur gemeente Maasgouw: “Er is meer dan een mooi uitzicht alleen”

Gepubliceerd op 26 juli 2018

Wim Janssen 1

Sinds vorig jaar is Wim Janssen grotendeels met pensioen, maar hij kan zijn werk bij de gemeente Maasgouw nog niet loslaten. Ruim 25 jaar had hij waterveiligheid in zijn pakket en de laatste jaren was hij nauw betrokken bij de dijkversterkingsplannen van Waterschap Limburg in Thorn - Wessem en Heel. “Stoppen met werken doe ik pas als de definitieve dijkplannen klaar zijn.”

Wim Janssen is een echte Limburger en hij groeide op met de Maas. Hij vindt het water mateloos interessant. “Het is heel bijzonder hoe de Maas het cultuurlandschap in Limburg heeft gevormd”, vertelt Wim. “Mijn hele carrière heb ik water in mijn pakket gehad. De laatste 25 jaar werkte ik bij verschillende gemeenten, die nu samen de gemeente Maasgouw vormen. Als projectleider/beleidsmedewerker was ik verantwoordelijk voor water in de breedste zin van het woord, van hoogwaterbescherming tot riolering en drinkwater. Het onderwerp heeft me nooit verveeld en dat doet het nog steeds niet. Ik ben daarom nog altijd twee dagen per week aan het werk. Ik voel me heel betrokken bij de dijkversterkingsprojecten die nu lopen.”

Thorn_Wessem_dijk23_BoulevardWessem
Maasboulevard Wessem

De kracht van het water

Wim leerde tijdens zijn loopbaan het onvoorspelbare gedrag van de Maas goed kennen. “In 1995 werd het tijdens het hoogwater bij Wessem heel spannend”, zegt hij. “Als de wind toen verkeerd had gestaan, was het hele gebied overstroomd. Ik stond daar op de dijk en ik dacht: dit gaat helemaal verkeerd. Toen zag ik pas hoe enorm de kracht van het water is. We hebben alles op alles gezet om evacuatieplannen te maken, het crisisteam paraat te krijgen en draaiboeken in werking te stellen. In mijn woonplaats is iemand verdronken tijdens onverwacht hoogwater in de winter en ik ben tot aan mijn pensioen coördinator dijkwacht geweest. Dat bracht me in hoogwaterperiodes ook dicht bij Moeder Maas en haar nukken. Al die ervaringen neem ik mee in mijn werk. De Maas is ontembaar en grillig en hoogwater kan mensenlevens kosten. Daarom sta ik helemaal achter de dijkversterkingsprojecten van Waterschap Limburg. We moeten alles doen om de dorpen te beschermen.”

Thorn_Wessem_dijk43_ZeilclubThorn
Zeilclub Thorn

Solidariteit is belangrijk

Wim is als technisch adviseur nauw betrokken bij de dijktrajecten Thorn - Wessem en Heel en werkt samen met een team van gemeentelijke specialisten. “In Wessem moet de kering flink verhoogd worden, maar er wordt nog gesproken over verschillende oplossingsrichtingen”, zegt Wim. “De bewoners aan de Maas willen hun uitzicht over de Maas niet kwijt. We werken nu aan een goede oplossing, die de benodigde bescherming biedt en bij het aanzicht van het dorp past. Daarbij is het wel belangrijk dat we verder kijken dan alleen het belang van de bewoners aan de Maas. Ik probeer mensen in te laten zien dat solidariteit belangrijk is. Veel mensen vinden het lastig om verder te kijken dan hun eigen belangen. Dat begrijp ik, maar veiligheid voor complete dorpen moet voorop staan. Een hoge, betrouwbare kering kan zorgen voor de bescherming van duizenden mensen en alle Limburgers verdienen het om veilig en droog te kunnen wonen. Er is nu eenmaal meer dan een mooi uitzicht alleen.”