Dijkversterking Thorn - Wessem


Thorn_Wessem_dijk1_klein_GerPeeters2

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

De opgave

Het dijktraject Thorn - Wessem bestaat uit groene dijken, met achter een groot deel van de dijken de Thornerbeek. Deze dijken zijn niet sterk en niet hoog genoeg om Thorn en Wessem ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Naast de dijkversterking onderzocht het waterschap in opdracht van het Rijk de inrichting van een waterbergingsgebied. Bij een extreem hoge waterstand wordt het gebied dan ingezet om water te bergen. Dat wil zeggen dat er op dat moment water in het gebied gelaten wordt. Zo krijgt de Maas meer ruimte. Dit noemen we ook een systeemmaatregel. Meer weten? Bekijk dan systeemmaatregelen bij dijkversterking.

Het proces

Het waterschap gaat over de dijkversterking, de minister besluit over het waterbergingsgebied (systeemmaatregel). Samen met de omgeving is het waterschap in gesprek over de opgave. Want de dijkversterking, mogelijk gecombineerd met waterberging, brengt lastige afwegingen met zich mee.

In juni 2020 heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een besluit genomen over de systeemmaatregel in Thorn en Wessem. Daarmee is er duidelijkheid in het gebied gekomen.

Naast het besluit van de minister hebben Rijk en regio eind mei ook een voorkeur uitgesproken voor het tracé en het type kering voor de rest van het dijktraject.

Met de bestuurlijke voorkeur van Rijk en regio heeft het waterschap het zogenoemde voorkeursalternatief vastgelegd in de Nota Voorkeursalternatief. Het dagelijks bestuur van het waterschap nam hierover in november 2020 een besluit. Het ontwerp voorkeursalternatief lag, samen met het milieueffectrapport (MER fase 1), van 17 november tot en met 28 december 2020 ter inzage. Tijdens die ter inzage periode heeft iedereen formeel op de stukken kunnen reageren met een zienswijze. In maart 2021 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, in afstemming met de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de systeemmaatregel, het voorkeursalternatief vastgesteld. De inpassing van het voorkeursalternatief wordt in de planuitwerkingsfase verder in detail uitgewerkt.

Wilt u meer weten? Lees meer over het project in Thorn-Wessem.

Planning Thorn-Wessem

Veel gestelde vragen over dijkversterking Thorn - Wessem

Downloads en documenten

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ralph Gaastra staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Ralph Gaastra

Meer mogelijkheden in Thorn - Wessem

In de toekomst zijn er meer mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied Thorn-Wessem.

Voorkeursalternatief vastgesteld

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft het voorkeursalternatief vastgesteld.

Spreekuren Thorn-Wessem

Heeft u een vraag over de dijkversterking in Thorn-Wessem? Omgevingsmanager Ralph Gaastra beantwoordt uw vraag graag in een telefoongesprek.

Ontwerp voorkeurs-alternatief

Het ontwerp voorkeurs-alternatief (VKA) en het milieueffectrapport (MER) fase 1 lagen van 17 november t/m 28 december 2020 ter inzage.

Betere bescherming met stevige dijk voor Thorn - Wessem

Thorn-waterbergingsgebied

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een besluit genomen over de systeemmaatregel in Thorn en Wessem.

Verhalen achter de dijk

Grieta_Gootjes

“Je moet verder kunnen kijken dan je eigen belangen”

Verhalen achter de dijk

wim_janssen_1

"Alle Limburgers verdienen het om veilig en droog te kunnen wonen. Er is meer dan een mooi uitzicht alleen.”