Dijkversterking Heel


Schermafbeelding 2019-06-06 om 10.22.38

Inleiding

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

De opgave

De dijken bij Heel zijn groene dijken met een korte damwand aan de zuidzijde van Pol. Deze dijken zijn niet stabiel genoeg. De nieuwe dijken worden niet hoger, maar enigszins breder. Ook kunnen de bomen langs het dijktraject niet blijven staan. Ze staan te dicht langs de dijk en dat is niet goed voor de stabiliteit. De nieuwe maatregelen moeten tevens voorkomen dat er water en zand onder de dijk door kan stromen.

Samen met de omgeving ging het waterschap al vroeg in gesprek over de opgave. Zo kon het waterschap keuzes maken. Veel wensen uit de omgeving bleken een plaats te kunnen krijgen in het ontwerp. Zo kunnen de tuinen en de achteromweg aan de Pol gehandhaafd worden. Ook aan de Wessemerweg zijn minder gronden nodig dan vooraf ingeschat was. In januari 2018 stelde het waterschap het zogenoemde voorkeursalternatief vast.

Het proces

In de zomer van 2019 heeft het Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage gelegen. Hierop kon de omgeving formeel reageren door een zienswijze in te dienen. Vervolgens zijn de zienswijzen behandeld en is het plan al dan niet aan de hand van zienswijzen aangepast.

Hierna is in het voorjaar van 2020 het Projectplan Waterwet ter inzage gelegd en konden personen die een zienswijze hebben ingediend dan wel diegene die niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, beroep indienen.

Het Projectplan Waterwet is eind 2020 vastgesteld en de aannemer is begin 2021 gegund. We zitten momenteel in de uitvoeringsfase. Deze fase zal ongetwijfeld hinder met zich meebrengen. Dat is niet altijd makkelijk, wel noodzakelijk. U wordt hierover tijdig geïnformeerd door de aannemer via bijvoorbeeld de Bouwapp en via onze nieuwsbrief. Het is goed wonen, werken en ontspannen in Heel. En dat houden we graag zo.

Wilt u meer weten? Lees meer over het project in Heel.

Tijdlijn dijkversterking Heel

Blijf op de hoogte via de BouwApp

De aannemer houdt u graag op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden en eventuele hinder via de BouwApp. Deze mobiele applicatie is geschikt voor smartphones en tablets met Android en iOS en is te vinden in de AppStore of PlayStore onder de naam 'de BouwApp'.

Als u in de zoekfunctie “Heel” intypt, vindt u het project. U kunt de locatie toevoegen als favoriet door te klikken op 'volgen'.

Het is ook mogelijk om de informatie van de BouwApp te volgen via de laptop of PC.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ralph Gaastra staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Ralph Gaastra

Kapwerkzaamheden en groencompensatie

Vanaf maandag 22 november start aannemerscombinatie dijkversterking Heel en Beesel met het kappen van bomen voor de dijk-versterking in Heel. Graag nemen we u mee in de te verwachten kapwerkzaam-heden en in de compensatie van deze bomen.

Ontwerp omgevings-vergunning ter inzage

Van 16 september t/m 27 oktober 2021 lag de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage.

Start realisatie dijkversterking Heel

Na jaren van voorbereiding kan in Heel de schop in de grond: het dijktraject wordt hoogwaterveilig gemaakt. In deze video wordt het werk aangekondigd.

Downloads en documenten

Kijk achter de Dijk

In deze video neemt omgevingsmanager Ralph Gaastra u mee achter de schermen bij de dijkversterking in Heel.

Samenvatting Voorkeursalternatief

Onderzoeken

schermafbeelding_2019-04-17_om_10_22_45

Verhalen achter de dijk

Veel gestelde vragen over dijkversterking