Dijkversterking algemeen - zienswijze


Wat is een zienswijze?

Waterschap Limburg vindt het belangrijk om de omgeving zoveel mogelijk te betrekken bij het maken, realiseren en uitvoeren van plannen. Toch kan het zijn dat een bewoner het niet eens is met een ontwerpplan of beslissing en dit kenbaar wil maken. Dan heb je als bewoner het recht om op deze formele besluitvorming je mening te geven. Dat heet het indienen van een zienswijze.

Hoe weet ik wanneer ik een zienswijze kan indienen?

Het waterschap kondigt de procedure aan op de website, in de nieuwsbrief en via huis-aan-huisbladen. Wilt u zeker zijn dat u niets mist? Abonneer u dan zeker op de nieuwsbrief voor informatie op maat van uw gemeente. In de nieuwsbrief worden tevens inloopavonden aangekondigd. U kan u aanmelden via contact.

Kan ik op alle plannen reageren?

Niet iedereen kan altijd reageren op een procedure. We onderscheiden de procedures als volgt:

 • Projectplan: bijvoorbeeld een voorstel voor de verbetering van een dijk: iedereen kan hierop reageren.
 • Milieueffectrapportage (MER) of onderbouwing waarom dit niet nodig is: iedereen kan hierop reageren.
 • Aanvraag omgevingsvergunning: iedereen kan hierop reageren.

Het waterschap maakt steeds op voorhand bekend op welke manier u kunt reageren.

Waar speelt dit?


Nieuw Bergen
:

 • Ontwerp Projectplan Waterwet: 2 maart t/m 22 april 2021

Thorn - Wessem:

 • Ontwerp Voorkeursalternatief en MER fase 1: 17 november t/m 28 december 2020
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD): 15 maart t/m 11 april 2018

Well:

 • Ontwerp Voorkeursalternatief en MER fase 1: 13 maart t/m 7 mei 2020 (met twee weken extra in verband met het coronavirus)
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD): 15 maart t/m 11 april 2018

Arcen:

 • Ontwerp Voorkeursalternatief en MER fase 1: 13 maart t/m 7 mei 2020 (met twee weken extra in verband met het coronavirus)
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD): 15 maart t/m 11 april 2018

Beesel:

 • Omgevingsvergunningen (beroep): 1 oktober t/m 11 november 2021
 • Ontwerp omgevingsvergunningen: 30 juli t/m 9 september 2021
 • Ontwerp Projectplan Waterwet: 20 juni t/m 31 juli 2019 en Projectplan Waterwet: 3 april t/m 15 mei 2020

Heel:

 • Ontwerp omgevingsvergunning damwand: 16 september t/m 27 oktober 2021
 • Ontwerp Projectplan Waterwet: 20 juni t/m 31 juli 2019 en Projectplan Waterwet: 28 februari t/m 10 april 2020

Baarlo - Hout-Blerick:

 • Ontwerp Programma en planMER Baarlo - Hout-Blerick: 19 augustus t/m 29 september 2021
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD): 21 maart t/m 18 april 2018

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl


Hoe dien ik een zienswijze in?

 1. Publicatie ontwerp vergunning of projectplan waterwet

  update via nieuwsbrief, website, huis-aan-huisblad

 2. Bezwaar? Opstellen schriftelijke zienswijze

 3. Zienswijze naar provincie

 4. Ontvangstbevestiging

 5. Zorgvuldige beoordeling zienswijze door Waterschap Limburg

 6. Bij nieuwe inzichten: mogelijke aanpassing plannen

 7. Inhoudelijke terugkoppeling via nota van antwoord

Meest gestelde vragen over zienswijze