Dijkversterking Beesel


Schermafbeelding 2019-06-05 om 12.09.46

Inleiding

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

De opgave

De huidige dijken in Beesel bestaan uit stukken groene dijk die aansluiten op hoge gronden. Deze dijken zijn niet hoog en sterk genoeg. Ook zijn nieuwe dijken nodig om het water te keren dat bij hoogwater achterlangs de dorpskern in kan stromen. Daarnaast gaan nieuwe maatregelen kwel voorkomen.

Samen met de omgeving ging het waterschap in gesprek over de opgave. Veiligheid staat altijd voorop, maar tegelijkertijd is de aanleg van nieuwe dijken ingrijpend voor de mensen die in het gebied wonen en werken. Dat betekent keuzes maken. Zo stelde het waterschap in januari 2018 het zogenoemde voorkeursalternatief vast, waarna is gewerkt aan de uitwerking van het dijkontwerp. De plannen zijn vervolgens vastgelegd in een Projectplan Waterwet.

Het proces

In de zomer van 2019 heeft het Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage gelegen. Hierop kon de omgeving formeel reageren door een zienswijze in te dienen. Vervolgens zijn de zienswijzen behandeld en is het plan al dan niet aan de hand van zienswijzen aangepast.

Hierna is in het voorjaar van 2020 van het Projectplan Waterwet ter inzage gelegd en konden personen die een zienswijze hebben ingediend dan wel diegene die niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, beroep indienen.

Het Projectplan Waterwet is eind 2020 vastgesteld en de aannemer is begin 2021 gegund. We zitten momenteel in de uitvoeringsfase. Deze fase zal ongetwijfeld hinder met zich meebrengen. Dat is niet altijd makkelijk, wel noodzakelijk. U wordt hierover tijdig geïnformeerd door de aannemer via bijvoorbeeld de Bouwapp en via onze nieuwsbrief. Het is goed wonen, werken en ontspannen in Beesel. En dat houden we graag zo.

Wilt u meer weten? Lees meer over het project in Beesel.

Tijdlijn dijkversterking Beesel

Blijf op de hoogte via de BouwApp

De aannemer houdt u graag op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden en eventuele hinder via de BouwApp. Deze mobiele applicatie is geschikt voor smartphones en tablets met Android en iOS en is te vinden in de AppStore of PlayStore onder de naam 'de BouwApp'.

Als u in de zoekfunctie “Beesel” intypt, vindt u het project. U kunt de locatie toevoegen als favoriet door te klikken op 'volgen'.

Het is ook mogelijk om de informatie van de BouwApp te volgen via de laptop of PC.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ralph Gaastra staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Ralph Gaastra

Kapwerkzaamheden en groencompensatie

Vanaf maandag 22 november start aannemerscombinatie dijkversterking Heel en Beesel met het kappen van bomen voor de dijk-versterking in Beesel. Graag nemen we u mee in de te verwachten kapwerkzaam-heden en in de compensatie van deze bomen.

Bezoek de aannemer

Op donderdagen bent u welkom op het ketenpark van Mourik/FL (naast kwekerij Bouten nabij de te versterken dijk de Ouddorp 9). Maak een afspraak via fverhoeven@mourik.nl en geef meteen uw naam, vraag/vragen en telefoonnummer door.

Omgevingsvergunningen vastgesteld

De omgevings-vergunningen, die nodig zijn voor de uitvoering van de dijkversterking in Beesel, zijn vastgesteld. Van 1 oktober t/m 11 november 2021 konden belanghebbenden een beroep indienen tegen deze stukken.

Start realisatie dijkversterking Beesel

Na jaren van voorbereiding kan in Beesel de schop in de grond: het dijktraject wordt hoogwaterveilig gemaakt. In deze video wordt het werk aangekondigd.

Downloads en documenten

Kijk achter de Dijk

In deze video neemt omgevingsmanager Ralph Gaastra u mee achter de schermen bij de dijkversterking in Beesel.

Samenvatting Voorkeursalternatief

Verhalen achter de dijk

vk_-_koen_bouten_2 (1)

Onderzoeken

schermafbeelding_2019-04-17_om_10_22_45

Veel gestelde vragen over dijkversterking