Dijkversterking Beesel - Ontwerp Projectplan Waterwet


Het Ontwerp Projectplan Waterwet dijkversterking Beesel lag in 2019 ter inzage.

Van 20 juni t/m 31 juli 2019 lag het Ontwerp Projectplan Waterwet dijkversterking Beesel met een aantal ontwerp-besluiten, waaronder ontwerp-legger, ter inzage. Tijdens de ter inzageperiode kon er  formeel op de stukken worden gereageerd met een zienswijze. Daarnaast werden er twee inloopbijeenkomsten georganiseerd waarbij ook hulp geboden werd voor het indienen van een zienswijze. Wilt u meer weten?

De officiële bekendmaking van het Ontwerp projectplan Waterwet met alle bijbehorende bijlagen en ontwerp-besluiten vindt u op www.overheid.nl

Ontwerpuitgangspunten: faalkansbegroting

Dijken moeten sterk genoeg zijn om de veiligheid te garanderen, maar ze hoeven ook niet groter (hoger en breder) dan noodzakelijk. Vast staat dat ze moeten voldoen aan de wettelijke norm. Daarbinnen is een aantal uitgangspunten waar je, als je die goed kunt onderbouwen, keuzes in kunt maken. Deze ontwerpuitgangspunten leiden tot de afmetingen van een dijk. Denk bijvoorbeeld aan de levensduur, de vorm van de dijk of de faalkansbegroting.

De faalkansbegroting speelt bij Beesel een rol in de afmetingen van de dijk. Bij faalkansbegroting kijk je naar de oorzaken waardoor een dijk kan bezwijken. Bij Beesel is dat piping. De faalkansbegroting is de vertaling van de wettelijke norm naar ontwerpeisen per faalmechanisme. Er is een landelijke standaard en per dijktraject wordt gekeken of het mogelijk is om deze te optimaliseren.

Piping is de werking van water dat onder de dijk doorstroomt en daarbij materiaal van de kering meevoert. Omdat in Beesel over het hele tracé een zogenaamde verticale maatregel kan worden toegepast, denk hierbij aan een scherm dat het materiaal van de kering op zijn plaats houdt, kan de kans dat de dijk faalt door piping lager ingeschat worden. Hierdoor kan de dijk zo’n 20 centimeter lager worden dan eerder voorzien en op enkele plekken ongeveer 30 centimeter. Hoe hoog en breed de dijk wordt, staat in het Ontwerp Projectplan Waterwet beschreven.