Dijkversterking Beesel - veelgestelde vragen


Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ralph Gaastra staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

 • Hoe is het waterschap tot de afmetingen van de dijken gekomen?

  Bij het vaststellen van het voorkeursalternatief gaat het om voorlopige berekeningen. Dijken moeten sterk en hoog genoeg zijn om de veiligheid te garanderen en voldoen aan de wettelijke landelijke norm. Daarbinnen zijn er een aantal ontwerpuitgangspunten, waarbij keuzes kunnen worden gemaakt. Deze uitgangspunten leiden tot de afmetingen van een dijk. Denk bijvoorbeeld aan de levensduur of de vorm van de dijk of de faalkans. Zo speelt in Beesel piping een rol. Dat wil zeggen dat water dat onder de dijk doorstroomt daarbij materiaal van de dijk meevoert. Omdat in Beesel maatregelen tegen piping kunnen worden toegepast kan de dijk zo’n 20 centimeter lager worden dan eerder gedacht.

 • Wanneer hoor ik iets over de uitvoering?

  We beloven u dat u als bewoner tijdig hoort wanneer de werkzaamheden gaan starten en wat het precies voor u in gaat houden. Eerst wordt een aannemer geselecteerd, vervolgens kunnen we u als bewoner of ondernemer in het gebied informeren over de plannen en de planning.

 • Hoeveel hinder brengt de uitvoering met zich mee?

  Uiteraard proberen we hinder zo veel mogelijk te voorkomen, te beperken en de wegen zo veel mogelijk bereikbaar te houden. Helaas kunnen we hinder bij de uitvoering van de dijkversterking niet helemaal voorkomen. Op het moment dat de aannemer bekend is, komen we bij u terug om u te informeren over de plannen en wat dit voor u betekent. We garanderen u overigens dat alle percelen bereikbaar blijven tijdens de uitvoering.

 • Waarom zijn er dijken nodig aan de achterkant van de dorpskernen?

  Er worden twee nieuwe dijken aangelegd om Beesel te beschermen tegen het water dat achterom het dorp in kan stromen. Dit is bij Rijkel en in de Huilbeekdal. In de huidige situatie beschermen de hoger gelegen gronden het gebied. Deze gronden zijn echter niet hoog genoeg om Beesel ook in de toekomst bij hogere waterstanden te kunnen beschermen.