Dijkversterking Beesel - Projectplan Waterwet

Laatst gepubliceerd op 10 januari 2023

Waar kan ik de publicatie van het  Projectplan Waterwet dijkversterking Beesel terugvinden?

Het goedkeuringsbesluit, het Projectplan Waterwet, de omgevingsvergunningen, de ontheffing, de leggerwijziging en de bijbehorende stukken zijn door de provincie Limburg goedgekeurd en liggen ter inzage van vrijdag 3 april 2020 t/m vrijdag 15 mei 2020.
De besluiten en bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien. Ze worden gedurende de inzagetermijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

Voor de uitvoering van het Projectplan Waterwet dijkversterking Beesel zijn ook nog ontwerpbesluiten, de zogenaamde ontwerp- uitvoeringsbesluiten, nodig. Dit zijn:

  • het ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (beschermde soorten)
  • ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming (beschermde gebieden)
  • ontwerp-verkeersbesluit.

De ontwerp-ontheffing en ontwerp-vergunning zijn inmiddels ook door de provincie Limburg vastgesteld en ontwerp-verkeer door de gemeente Beesel. De stukken liggen van vrijdag 10 april t/m vrijdag 22 mei 2020 ter inzage.
De besluiten en bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien. Ze worden gedurende de inzagetermijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

U kunt alle stukken ook inzien:

  • bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht;
  • in het gemeentehuis van de gemeente Beesel, Raadhuisplein 1, 5953 AL te Reuver;
  • ten kantore van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond.

Door de maatregelen in verband met het coronavirus zijn de mogelijkheden om de stukken op kantoor in te zien beperkt.  Indien u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u daarom telefonisch contact op te nemen met:

  • Provincie Limburg, de heer J. Goudriaan, tel. 043 - 389 74 52;
  • Gemeente Beesel, de heer T. van Loon, tel. 077- 474 92 56;
  • Waterschap Limburg, de heer R. Gaastra, tel. 06 - 24 58 63 24.

Procedure

Het goedkeuringsbesluit, het projectplan, de omgevingsvergunningen, de ontheffing,  de leggerwijziging en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van vrijdag 3 april t/m vrijdag 15 mei 2020. Personen die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Zij kunnen beroep indienen. Ook kan iemand beroep indienen die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. Meer informatie over het eventueel instellen van beroep vindt u op www.overheid.nl.

De ontwerp-uitvoeringsbesluiten zoals ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (beschermde soorten), ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming (beschermde gebieden) en het ontwerp-verkeersbesluit liggen ter inzage van vrijdag 10 april t/m vrijdag 22 mei 2020. Een ieder kan een zienswijze indienen. Meer informatie over het indienen van een zienswijze vindt u op www.overheid.nl.