Kapwerkzaamheden en compensatie dijkversterking Beesel


Vanaf maandag 22 november 2021 start de aannemerscombinatie met het kappen van bomen voor de dijkversterking in Beesel. Ze staan te dicht langs de dijk. We begrijpen dat dit ingrijpend is voor de omgeving. Graag nemen we u mee in de te verwachten kapwerkzaamheden en in de compensatie van deze bomen.

Waarom is bomenkap noodzakelijk?

Dijktraject Beesel moet versterkt worden om bewoners te beschermen tegen hoogwater. Voor deze dijkversterking worden bomen en houtopstanden (denk aan een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend) gekapt. Sommige bomen en planten moeten worden verwijderd om het werk uit te kunnen voeren. De meeste vormen een risico voor de kwaliteit en stabiliteit van de dijk. Mocht er bijvoorbeeld een boom ontwortelen, dan kan deze op het talud van de dijk vallen, waardoor schade kan ontstaan en de dijk niet meer voor een goede bescherming kan zorgen.

Aantal te kappen bomen/houtopstanden en locaties

In totaal moeten in het gebied 63 bomen en circa 1,30 hectare (1.2754 m2) aan houtopstanden worden gekapt. Aanvullend moeten nog 13 extra bomen en 0,50 hectare (5.046 m2) aan houtopstanden worden verwijderd voor de tijdelijke werkstroken. De stobben van de bomen blijven vooralsnog staan, deze mogen we vanwege het gesloten seizoen nu niet verwijderen. Dat doen we volgend jaar.

Wat merkt u ervan?

Het is niet aan te geven waar de kap precies start en hoe de volgorde eruit gaat zien (in het projectgebied van dijkversterking Heel wordt namelijk in dezelfde periode gekapt). Het streven is om de bomenkap af te ronden voor de kerst, maar het kan zijn dat er nog wat bomen gekapt worden in het begin van het volgend jaar.

Op sommige locaties zullen tijdelijke verkeersmaatregelen ingezet worden voor het doorgaand (fiets-)verkeer. Zodra de locaties en data bekend zijn, wordt dit tijdig via de Bouwapp gecommuniceerd.

Kan ik als particulier wat hout krijgen?

U kunt als particulier géén aanspraak maken op het hout dat vrijkomt. Wij snappen dat, zeker in deze tijd, openhaard hout populairder is dan ooit. Gebruikelijk is dat het kappen van bomen zelf weinig kost en dat de opbrengst van de bomen toekomt aan de aannemer die de werkzaamheden uitvoert. Op deze wijze houden we het werk betaalbaar. We rekenen op uw begrip voor deze keuze.

Compensatie

Waterschap Limburg, Provincie Limburg en gemeente Beesel hebben in goed overleg gekozen voor een gezamenlijke en integrale invulling van de compensatie. Gemeente Beesel heeft hierin twee wensen naar voren gebracht:

 1. invulling of verbetering van de gewenste Gemeentelijke Structuur, conform de Lijst met Beschermde houtopstanden (Bomenverordening gemeente Beesel, 2019);
 2. en het versterken van het gebied nabij de paddenpoel en het insectenhotel ten oosten van de dorpskern van Beesel.

Deze wensen (en de compensatieverplichtingen vanuit o.a. de wet natuurbescherming en de boomverordening) hebben de drie partijen in het compensatieplan verwerkt. Het resultaat is:

 • een beplantingsplan van 79 bomen;
 • een beukenhaag van 42 meter lang met 294 beukenhagen (Fagus sylvatica);
 • 100 m2 bosplantsoen (o.a. meidoorn) bij dal Huilbeek;
 • en het creëren van het natuurlijk ontstaan van houtopstanden langs de Huilbeek.

Het beplantingsplan van 79 bomen bestaat uit:

 • 2x Zomereiken (Quercus robur), deze worden zo geplaatst dat ze beiden ruimte hebben
 • 7x Zwarte els (Alnus glutinosa)
 • 3x Schietwilg (Salix alba)
 • 8x Zomerlinde (Tilia platyphyllos)
 • 20x Zwarte els (Alnus glutinosa), deze worden in een rij geplaatst
 • 27x Ruwe Berk (Betula pendula)
 • 6x Ruwe berken (Betula pendula)
 • 3x Zomerlinde (Tilia platyphyllos)
 • 3x Fladderiep (Ulmus laevis).

Voor de bomen langs de wegen is gekozen voor inheemse loofbomen. Deze inheemse bomen vormen het leefgebied van insecten, hetgeen de biodiversiteit versterkt. Daarnaast worden soorten geplant die aangepast zijn aan de lokale omstandigheden. Dit doen we vanwege de klimaatverandering en het voorkomen van diverse ziekten en plagen (o.a. eikenprocessierups). Een rij van bomen, of grotere groep bomen, wordt gemengd aangeplant, zodat plagen en ziektes niet gemakkelijk kunnen overstappen naar de dicht bijstaande bomen.

Kaart groencompensatie dijkversterking Beesel

Vragen of opmerkingen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog aanvullende vragen neem dan contact op met Femke Verhoeven, omgevingsmanager van de aannemerscombinatie, via fverhoeven@mourik.com.